• 0537 361 05 96

 • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ

Türkiye Sakatlar Derneği

1960’da kurulmuştur ve 68 şubesi bulunmaktadır. Derneğin amacı başta ortopedik engelliler olmak üzere tüm engellilerin;

*Ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki vb. Hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesini,

* Her alandaki ayrımcı uygulama ve düzenlemelerin giderilmesini

* Toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel gereksinimleri sürekli dikkate alınan, özgür, üretken bireyler olarak toplum yaşamına etkin katılımlarını sağlamaktır.

Derneğin faaliyetleri; İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü olarak tekerlekli sandalye basketbolu, iftar yemeği, kurban bayramı et dağıtımı,engelli öğrenciye burs, bilgisayar atölyesi, tekerlekli sandalye dağıtımı.

Web Sitesi: http://www.tsd.org.trEVRENSEL ORTOPEDİK ENGELLİLER EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Evrensel Ortopedik Engelliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği 

2002 yılında Ankara’da kurulmuştur. Amacı;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ortopedik engellilerin sosyal aktivitelerini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek

* Engellilerin hak ve taleplerinin savunmak, takipçisi olmak, ortopedik engelliler için gereken araç gereçleri temin etmek, maddi, manevi ve psikolojik, aynı zamanda sosyolojik yardımda bulunmak

*  Engelli bireylere gerekli eğitimi sağlayarak onları tüketici pozisyonundan üretici bir birey konumuna getirip, topluma kazandırmak

Web Sitesi: https://ortopedikengellilerdernegi.org/TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)

1998 yılında omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Faaliyetleri;

– Tıbbi Çalışmalar
– Koruyucu Uyarıcı ve Önleyici Çalışmalar
– Mesleki Çalışmalar (Eğitim ve Üretim Atölyeleri)
– Sanat Etkinlikleri
– Spor Etkinlikleri

*Kurum uluslararası proje de yürütmektedir.

Web Sitesi: https://www.tofd.org.tr/ENGELLİ ÇOCUK VE AİLELERİNE DESTEK MERKEZİ

Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM)

1 Aralık 2014’ten bu yana tamamen ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyelerinden  Doç.Dr Ayfer Aydın ve Prof.Dr Ayşe Ferda Ocakcı’nın geliştirdiği, Sarıyer Belediyesi’nin proje ortağı olduğu ve İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) finansal desteğiyle kurulmuş bir merkezdir.

Faaliyetleri; çocuklara ve ailelere yönelik eğitim ve aktivite desteği vermektedir.

Web Sitesi: https://ecadem.ku.edu.tr/ENGELİ OLAN BİREYLER VE AİLELERİ GELİŞİM MERKEZİ

Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi (EBAGEM)

Dernek, başta engelli bireyler ve yakınları olmak üzere dezavantajlı grupların (kadınlar, göçle gelen çocuklar-gençler vb) bilinçlenmesine katkıda bulunmak, sosyal hayata daha fazla dahil olmasına katkı sağlamak ve kişisel/mesleki yönden gelişimlerinde katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Faaliyetleri; AB projeleri (gönderici ve alıcı kuruluş olarak), el sanatları kursları, geziler, engelli bireyler ve ailelerine yönelik eğitimler.

Web Sitesi: https://www.facebook.com/groups/ebagem/about/HABİTAT DERNEĞİ

İşitme engelli Çocuklar ve Aileler Spor Kulübü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma derneği

2002 yılında Eskişehir’de kurulmuş olup Eskişehir yerelinde faaliyet göstermektedir. Derneğin faaliyetleri: Tübitak projeleri, doğa kampları, geziler, yemek organizasyolarıdır. Yerelde aktiftir.

Web Sitesi: https://www.facebook.com/eskisehiricad/İŞİTME ENGELLİLER FEDERASYONU

İşitme Engelliler Federasyonu

2008 yılında kurulmuştur. Amacı; işitme engellilerin sosyal ve ekonomik çevresiyle yaşadığı sorunların çözümüne yardımcı olmak.

Web Sitesi: https://www.ief.org.tr/EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞI

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED)

Dernek 2011 yılında kurulmuştur ve amacı;

 • Eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalar yapmak,
 • Görme engelli bireylerin eğitimini destekleyici faaliyetlerde bulunmak,
 • Engelliliğin maddi ya da manevi olarak istismarıyla mücadele etmek vs.

** Dernek hak temelli olarak çalışmalar yürütmektedir.

Faaliyetleri; Toplumsal cinsiyet eğitimi, braille kullanımının yaygınlaştırılması çalışmaları, görme engelli gençlerin eğitime destek olacak mail grupları çalışmaları,ingilizce Pratik grupları, radyo yayını, uluslararası farkındalık projeleri, Engelli üniversite öğrencileri insiyatifi projesi, erişilebilirlik çalışmaları.

Web Sitesi: http://eged.org/This is box title

Türkiye Görme Engelliler Derneği (Turged)

1970 yılında kurulmuştur ve amacı;

* Görme engellilerin, engellerinden kaynaklanan dezavantajlarını ortadan kaldıran yasal düzenlemelerin yapılması ile, hakların yasal teminat altına almak

*  Görme engellilerin: özel ihtiyaçları daimi dikkate alınan bireyler olarak toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlamak.

Faaliyetler; sesli betimlemeli basket müsabakası, düşler engelsizdir projesi.

Web Sitesi: http://www.turged.org.tr/ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ

Altı Nokta Körler Derneği

Dernek 1950 yılında kurulmuştur. Amacı ve faaliyetleri; i; görme engellilerin kendine yeterli ve üretken birey olarak toplumla bütünleşmelerini, kendisine, ailesine ve ülkesine yararlı birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla şubesi bulunan tüm illerde halk eğitim merkezleriyle işbirliği halinde mesleki eğitim kursları, günlük yaşam becerileri kazandırma eğitimleri, üniversite sınavlarına hazırlık kursları, seminer, panel, çalıştay gibi yararlı faaliyetler düzenlemekte olup, sağlayabildiği destek ve kaynaklar ölçüsünde bu hizmetlerini sürdürmektedir.

Web Sitesi: http://www.altinokta.org.tr/OTİZMLİ BİREYLERİ DESTEKLEME VAKFI

Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV)

2016 tarihinde kurulmuştur ve amacı;

*Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı almış bireylerin, bağımsız yaşam ve kaynaştırma ihtiyaçlarının dünya standartlarında karşılandığı bir sivil toplum örgütü olmak.

Faaliyetleri; yerelde farkındalık çalışmaları yapmak, OSB şüphesi olan ailelere gerekli yönlendirmeleri yapmak, erken eğitimlere destek vermek vs.

Web Sitesi: http://www.obidev.org/TOHUM OTİZM VAKFI

Tohum Otizm Vakfı

2003 tarihinde kurulmuştur ve amacı; ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması

Faaliyetleri; dernek ulusal ve uluslararası çapta yaygınlaştırma, ailelere destek vermek amacıyla bir çok proje ve kampanya yapmıştır.

Web Sitesi: https://www.tohumotizm.org.tr/DOWN SENDROMU DERNEĞİ

Down Sendromu Derneği (DSD)

2011 yılında kurulmuştur ve amacı;

 • Down sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmelerini sağlamak
 • Toplumun engellilik algısını geliştirmek
 • Uluslararası platformda Down sendromu ile ilgili araştırmaları takip ederek Türkiye’de uygulanmasını sağlamak

Faaliyetleri; down sendromlu bireyin bağımsız gelişimi için ailelerre eğitimler vermek, araştırmalar yapmak. Dernek yaptığı çalışmalarla birçok ulusal ve uluslararası ödül almıştır.

Web Sitesi: https://www.downturkiye.org/ZİHİNSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)

1982 yılında kurulmuştur ve amacı; özel gereksine ihtiyaç duyan bireyleri eğitmek ve meslek edindirmek.

Faaliyetleri; rehabilitasyon merkezleri açmak, zihin engelli bireylere yönelik sanatsal eğitim faaliyetleri düzenlemek.

Web Sitesi: https://www.zicev.org.tr/

Kaynak: Bu çalışma sevgili Öğrenme Tasarımları gönüllüsü Elif Yağmur Topaktaş tarafından hazırlanmıştır.

Bir yorum

 • neslihan

  7 Kasım 2019

  Gülümsemek İyileştirir Derneği’ni de ekleyebilirsiniz