Biz Kimiz?

Doğduğumuz andan itibaren yemek yemek uyumak kadar önemli bir eylem ‘Öğrenmek’. Her nefes alışımızda bir şeyler öğreniyoruz; aile, okul, arkadaşlar, iş hayatı bize farklı eğitim sistemleri sunuyor.  Tüm evren her gün hızla değişirken, öğretme yöntemleri her şeye rağmen aynı kalıyor.

Biz Öğrenme Tasarımları olarak ‘‘Öğrenmek Eğlencelidir’’ diyoruz. Çocuk, genç, yetişkin, herkesin oynama ve keyifle öğrenme hakkı olduğunu savunuyoruz. Savunduğumuz değerleri, öğrenmeyi kolay ve keyifli hale getiren oyunlar ve yenilikçi öğrenme programları tasarlayarak ortaya koyuyoruz.

Tüm tasarım ve çalışma felsefemizi şu ilkelere dayandırıyoruz.

TOPLUMSAL SORUNLARI ÖNEMSEYEN VE FAYDA YARATMAYA ÇALIŞAN SOSYAL BİR GİRİŞİMİZ.

Sosyal girişimler, toplumsal sorunların çözümde yöntem olarak girişimciliği esas alan ve serbest piyasa bazlı yöntemler benimseyen kuruluşlardır. Amaçları köklü sistematik değişimdir.

Öğrenme Tasarımlarının var olma nedeni; öğrenmenin ve eğitimlerin oyunlarla daha verimli ve keyifli olabileceğini göstermek ve tüm aktörlere nitelikli eğitim tasarlama konusunda destek vermektir. Sosyal girişim olarak bizi şekillendiren ilkeler, Nobel Ödüllü Prof. Dr. Muhammed Yunus’un belirlediği şu 7 prensiptir;

  1. Hedef, kar maksimizasyonu yerine kişileri ve toplumu tehdit eden sorunların (yoksulluk, eğitim, sağlık, teknolojiye erişim, çevre vb.) biri veya birkaçının üstesinden gelmektir.
  2. Finansal ve ekonomik olarak sürdürülebilirdir.
  3. Yatırımcılar sadece yatırım miktarını geri alırlar. Yatırılan paranın haricinde bir kar payı verilmez.
  4. Yatırım miktarı geri ödendikten sonra kalan kar, büyüme ve ilerleme için şirkette kalır.
  5. Çevreye duyarlıdır.
  6. Çalışanlar daha iyi çalışma koşullarında sektör rayicinde ücretler alır.
  7. Bütün bunları keyifle yapar.

GENÇLİK GİRİŞİMCİLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ.

Öğrenme tasarımları tüm üretim ve çalışma sürecinde genç girişimcilerle çalışıyor. Yani size bir oyun tasarladığımızda, grafik tasarımı bir genç girişimci yapıyor; matbaacımız da genç bir girişimci; ayrıca oyun çantalarımız da genç bir kadın girişimcimizin ellerinden çıkıyor.

STK’LAR İÇİN FON KAYNAĞI SAĞLIYORUZ.

Kuruma özel oyun tasarladığımız STK’lar, isterlerse yaptığımız özel anlaşmayla, satılan her oyundan pay alarak STK için kaynak yaratıyorlar. Örneğin; Avrupa ve Erasmus+ Programı hakkında geliştirdiğimiz oyunun her satışından ve eğitiminden, Antalya AB Merkezi Derneği kaynak sağlıyor.

KEYİF VE MUTLULUKLA ÜRETİYORUZ.

Biz güne hazır olduğumuzda çalışmaya başlıyor ve günlük hedeflerimize göre çalışıyoruz. Çalışmak için kendimizi ofisle sınırlamıyoruz; bazen bir kafe ya da ev ortamı çalışma yerimiz olabiliyor. Üretmeyi seviyor ve hep yaratıcı kalıyoruz, bizim işimiz oyun ve öğrenme. Biz her gün yeni şeyler öğreniyor ve çözüm odaklı yaklaşımla her an kendimizi geliştiriyoruz.

AÇIK AÇIK SOSYAL GİRİŞİM İLE ÇALIŞIYOR VE BUNU BEYAN EDİYORUZ. ŞEFFAFLIĞI ÖNEMSEYEN BİR SOSYAL GİRİŞİM OLARAK AÇIK AÇIK SOSYAL GİRİŞİM PLATFORMUNDA BİZİ BULABİLİRSİNİZ.

ÖĞRENME TASARIMLARI

Bugünün ve Geleceğin İş Modeli:
Sosyal Girişimler
Sosyal girişimler, ana amacı toplumsal ve ekolojik sorunları çözmek olan ve bu sorunları sürdürülebilir şekilde çözmek için ekonomik faaliyetlerde bulunan yapılardır. Biz sosyal girişimlerin bugünün ve geleceğin iş modeli olduğuna inanıyor, bu nedenle Açık Açık Sosyal Girişim Platformu’nda yer alarak amacımızla, değerlerimizle, finansal yapımız, işleyişimiz ve sosyal ve/veya ekolojik etki odağımızla bir sosyal girişim olduğumuzu beyan ediyoruz.

Sosyal Girişim Beyanı*
● AMAÇ:
Bu sosyal girişim, toplumsal ve/veya ekolojik bir soruna çözüm üretmek amacıyla kurulmuştur. Strateji , yatırım, finansman, operasyon, üretim, iletişim süreç ve kararlarında pozitif sosyal ve/veya ekolojik etkisini maksimize etmeyi amaçlar. Kuruluş belgelerinde ve/veya kamuya açık belgelerde bu amaç açıkça belirtilir.

● DEĞERLER:
Bu sosyal girişim;
○ Ürün ve/ya hizmetlerinin üretiminden dağıtımına ve tanıtımına kadarki bütün aşamalarda doğa ve insan haklarını tanır.
○ Fiilen veya sözlü olarak hiçbir birey veya kuruma yönelik milliyet, ırk, cinsiyet, cinsel kimlik ve yönelim, din, yaş, sosyal statü, politik yönelim veya herhangi diğer performans dışı kriter temelli ayrımcılık yapmaz.
○ Hiçbir şiddet eylemine katılmaz; söylemleri, eylemleri ve iletişim araçları ile şiddeti desteklemez veya övmez.
○ Çalışmalarını sürdürürken şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hak edilmeyen herhangi bir gelir, ayrıcalık, avantaj ve benzeri unsurları elde etmeye kalkışmaz; paydaşlarından etik olmayan ve hukuka aykırı taleplerde bulunmaz.
○ Sistematik dönüşüm ve alanın dönüşümüne yönelik çoğaltmaya, işbirliğine, model ve fikir paylaşımına açıktır.

● FİNANSAL:
Bu sosyal girişim;
○ Ürün, hizmet ve/ya hisse satışlarından elde edilen kârın %49’undan fazlası hissedarlara dağıtılmaz, sosyal etkiyi maksimize etmek için tekrar kullanılır.
○ Kredi, hibe, yatırım vb finansal araçları, sosyal etkisini artırmak için kullanır.

● SOSYAL ETKİ:
Bu sosyal girişim;
○ Etki planını paylaşır, etkisini ölçmek için gereken çabayı gösterir.
○ Etkiyi gösteren çıktıları kamuoyu ve ilgili paydaşlarla paylaşır.

● İŞLEYİŞ:
Bu sosyal girişim,
○ Ürün ve/veya hizmetlerinin üretiminden dağıtımına ve tanıtımına kadarki bütün aşamalarda doğa, toplum ve insan haklarını gözetir.
○ Ürün ve/veya hizmetlerini birlikte ürettiği çalışanlarının esenliğini gözeterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında, adil bir ücret politikası ile çalışmalarını sağlar.
○ İçinde bulunduğu ürün ve/ya hizmet sektörünün ücret skalası içinde hareket eder.
○ Yukarıda benimsediği değerler doğrultusunda kamuoyunu yanıltıcı ve aşırı tüketime yöneltici tanıtım ve iletişim faaliyetlerinde bulunmaz.

Bu sosyal girişim, yukarıdaki maddelerle ilgili bir değişiklik olduğu takdirde Açık Açık’a hemen bildireceğini beyan eder.
*2019 yılında Açık Açık Derneği, Ashoka Türkiye ve Türetim Ekonomisi Derneği tarafından hazırlanmıştır.