Türkiye’de İnsan Hakları ve Çocuk Hakları İçin Çalışan Bazı Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İnsan Hakları Derneği (İHD)

17 Temmuz 1986 tarihinde 98 kişilik kurucu üye grubuyla gerçekleştirilen girişim; gönüllülüğe dayanan bir oluşumdur. Irk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş vb.. ayırt etmeden, temel insan haklarının savunuculuğunun yapılması temelinde, ölüm cezası, işkence, militarizm, gibi olgulara karşı durmak, adil yargılanma, düşünce ve inanç özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi olguları savunmak ilkelerini temel prensip edindiğini belirten İHD, toplam 28 şubeye sahiptir. Dernek her yıl insan hakları ihlallerini inceleyen bir rapor hazırlamakta ve Çocuk İstismarı Ve İhmalini Önleme Projesi, Türkiye’de İnsan Hakları Savunucularının Korunması Projesi gibi dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Web Sitesi:  www.ihd.org.trTÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), işkence görenlerin tedavisi, mağdur yakınlarının ruhsal rehabilitasyonunun sağlanması, işkence vakalarının ve diğer insan hakları ihlallerinin raporlanmasını amaç edinen vakfın İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde dört adet temsilciliği bulunmaktadır. Vakfın sağaltım ve iyileştirme hizmeti verdiği işkence görmüş kişilerin sayısı 15 bin dolayındadır.İşkencelerin belgenmesi ve önlenmesi doğrultusunda yaptığı çalışmalar, Türkiye ve Ortadoğuda 20’yi aşkın ülkeyi kapsamaktadır.BM İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezanın Etkin Soruşturulması ve Belgelenmesi Kılavuzu (İstanbul Protokolü)’nün hazırlanmasında, protokol ile ilgili mesleklerde çalışan sağlıkçıların ve hukukçuların eğitimi gibi konularda öncü bir rol oynamıştır.

Web Sitesi: https://tihv.org.trULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ

Uluslararası Af Örgütü (AI)

Af Örgütü  dünya çapında 7 milyondan fazla üyesi ve destekçisi olan insan hakları üzerine çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve diğer uluslararası standartlarca belirlenmiş her türlü İnsan haklarını savunma ve teşvik etmeyi amaç edinmiştir.  Dernek Mülteci, kadın, çocuk, LGBTİ hakları ve cezasızlık üzerine çalışmalar yürütmektedir. Af Örgütü Türkiye’de Acil Eylem, Zorla Yerinden Edilenler ve Haklar İçin Yaz gibi kampanyaları halen yürütmektedir.

Web Sitesi: https://www.amnesty.org.trÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN GENÇLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Öz-Ge Der) 

Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Öz-Ge Der), 1999 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Amacı uluslararası literatürde “özgürlüğünden yoksun gençler” olarak adlandırılan kapalı ve açık çocuk infaz kurumlarında bulunan çocuk ve gençler ile, bu kurumlardan tahliye edilen çocuk ve gençler öncelikli olmak üzere risk altındaki tüm çocuk ve gençlere her türlü yardım, destek ve rehberliği sağlamaktır. Dernek Çocuklar Arasında Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirilmesi Projesi  gibi çocuklara yönelik projeler geliştirmekte ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır.

Web Sitesi: http://www.ozgeder.org.tr/TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN ÖZGÜRLÜK VAKFI

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

1992 yılında kurulan dernek, Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi’nin uluslar arası standartlara ulaşmasını ,çocuğu suça iten risklerin ortadan kaldırılmasını ve

toplumda suça yönelen çocuğa karşı var olan olumsuz bakış açısının ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir.  Dernek,  Gençlik Merkezi sayesinde çocuk adalet sistemine giren, tutuksuz yargılanan, tahliye sonrası ve/veya suça sürüklenme riski altında yaşayan 12-18 yaş aralığındaki çocuklara hizmet vermektedir. Geçmişte dernek uluslararası işbirlikleriyle Türkiye’de Çocuk Adalet Sisteminin İyileştirilmesi, Meslek Kazandırma Eğitimi ve İnsan Hakları Bilgilendirme ve Dezavantajlı Kesim Yaşam Okulu Projelerini gerçekleştirmiştir.

Web Sitesi: http://www.tcyov.orgMAYA VAKFI

Maya Vakfı

Herkesin insanca yaşamayı ve gelecek umudu taşımayı hak ettiğine inanan Vakıf; 5-18 yaşındaki çocuklar ile gençlerin zihinsel, fiziksel ve akademik gelişimine katkıda bulunuyor. Sahip oldukları potansiyeli ortaya koymalarına, kendilerini özgürce ifade etmelerine, yaratıcı düşünce geliştirip üretken olmalarına destek oluyor. Özel ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapıyor, yerel ve uluslararası fonların katkılarıyla kapsamlı programlar yürütüyor.  2014 yılında kurulan dernek,  çocukların travmayla başa çıkmasına yardımcı olmak için, psikolojik iyileşme becerileri modelini temel alarak geliştirdiği , yaratıcı sanat terapisi metotlarını kullanarak zenginleştirilen Project Lift programı kapsamında; savaş, göç, kayıp, şiddet gibi nedenlerle travmaya maruz kalan çocuklara rehabilitasyon desteği veriyor.

Web Sitesi: https://www.mayavakfi.orgSULUKULE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD)

Sulukule Gönüllüleri Derneği, Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak, yıkım alanında gönüllü çalışan kişiler tarafından, 2010 yılında kuruldu.Sulukule Gönüllüleri, risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışmayı, hak temelli faaliyetler organize etmeyi hedeflemektedir. Okulu terki önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak, SGD’nin hedeflerinin başında gelmektedir.

Web Sitesi: http://www.sulukulegonulluleri.org/TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV)

1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV), her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanıyor. Dernek Koruncukköy Urla ve Bolluca’da korunmaya ihtiyaç duyan çocuklara hizmet veriyor.

Web Sitesi: http://www.koruncuk.org/İZMİR KORUYUCU AİLE DERNEĞİ

İzmir Koruyucu Aile Derneği (İZKAD)

2016 yılında kurulan dernek, çocukluğun çok önemli bir süreç olduğuna inanan, bu özel süreçte onların yanlarında olmayı, yaşam yolunda onlarla yürümeyi değerli bulan  Koruyucu Aile ve Çocuk Gönüllüleridir.

Amaçları, yaşadıkları ilde Koruyucu Aile sisteminin yaygınlaştırılıp, etkinleştirilmesi, üyelerin yardımlaşması ve dayanışması konusunda faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak, Korunmaya muhtaç çocuklara ve Koruyucu Aileliğe yönelik çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.

Web Sitesi: https://izmirkoruyucuaile.org.tr/HAYAT SENDE

Hayat Sende

Hayat Sende, ulusal politika ve programlarla uyum içinde sosyal hizmetler, çocuk, gençlik ve kadın hakları alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf ve platformlarla işbirliği halinde politikalar üreten bir sivil toplum kuruluşudur.

Hedef kitlesi olan devlet koruması altında kalan ve ayrılan gençlerin burs, eğitim ve iş fırsatları konusunda doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için çalışır.

Web Sitesi: https://www.hayatsende.org/

Kaynak: Bu çalışma sevgili Öğrenme Tasarımları gönüllüsü Yağmur Deniz tarafından hazırlanmıştır.

One thought on “Türkiye’de İnsan Hakları ve Çocuk Hakları İçin Çalışan Bazı Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.