• 0537 361 05 96

  • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

İnfografiği indirmek için tıklayın!

Dış Mekân Öğrenmeyi daha fazla bilgi almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

Derleyenler: Sevgili Öğrenme Tasarımları gönüllüleri Ferhat Bayar – Buket Gökten – Ömer Faruk İdiş – Ömer Faruk Koçhan – Dilek Ateşoğlu

 Kaynaklar

  • Ural, A. Illich I. (Ed.)(2016) Okulsuz Toplum. İstanbul: Şule.
  • Alıcı, D., Coral, M.N. ve Tungaç,A. (2016), Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitimine Yönelik Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 11/19,  693-708
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Outdoor_education
  • http://www.aore.org/history_mission_bylaws.php
  • http://www.egitimpedia.com/duvarsiz-siniflar-dunya-tarihinin-unutulan-acik-hava-okullari-cagi/