• 0537 361 05 96

 • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

KIZILAY

Kızılay

11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adı ile kurulan Kızılay, o günden beri toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenmiş, kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet sunmuştur.

Ulusal Afetlerde Türk Kızılayı, yurt içinde meydana gelen doğal afetler sonrasında afetzedelere acil beslenme hizmeti verir. Acil barınma konusunda ise devletin ilgili kurumlarının yanında yardımcı rol üstlenir.  Afet müdahale ve afet lojistik sistemlerini ülke çapında yaygınlaştıran, bu ağ ile dünyanın en iyi afet örgütlenmelerinden birine sahip olan Türk Kızılayı, 8 Bölgesel ile 25 Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri sayesinde en kısa sürede afet alanına ulaşır.

Kan Hizmetlerinde Türk Kızılayı, Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için “Ulusal Kan Temini Projesi’ni yürütür. Ülke genelinde 17 Bölge Kan Merkezi, 64 Kan Bağış Merkezi ve 150’den fazla mobil kan bağış aracı ile hizmet verir. Bu merkez ve birimlerde binlerce uzman personel istihdam edilmektedir. Hasta güvenliği açısından kendisine bağışlanan her kanı modern laboratuvarlarda testlere tabii tutan Türk Kızılayı, kanı ihtiyacı olan kişilere verilmek üzere hastanelere ulaştırır.

Sosyal Hizmetlerde Türk Kızılayı ülke genelinde hizmet veren Şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olur. Türk Kızılayı sosyal hizmet alanında, geliştirdiği örnek projelerle insan onurunu koruyarak sosyal yardım çalışmaları yürütür. Vekâletle Kurban Kesimi Kampanyası, Adak Kurban Kesimi, Zekât, Sevgi Bohçası, Özel Eğitim Sınıfları Projesi, büyük alışveriş zincirleriyle gerçekleştirilen işbirlikleri, hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketleri ile Şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin yıl boyu yanında olur. Ülke çapında faaliyet gösteren Şubeleri, 13 aşevi, 3 huzurevi, 8 öğrenci yurdu, 5 giyim yardım merkezi ve kimsesizler evi ile mağdurların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.

Web Sitesi: www.kizilay.org.trMEHMETÇİK VAKFI

Mehmetçik Vakfı

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmeti esnasında; şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yapmak, Gazi ve engelli Mehmetçiklerin kendilerine sürekli bakım yardımında bulunmak, söz konusu Mehmetçiklerin çocuklarına bakım ve öğrenim desteği sağlamak, yardım planına dahil Mehmetçik ve aileleri ile bağışçılara yönelik sosyal destek programları uygulamak, yardım planını destekleyen bağış, yatırım ve tanıtım programları ile kendini sürekli geliştirmek ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmek ve bu faaliyetler ile ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Mehmetçik Vakfı’nın Hedefi; bilimsel gelişmeleri takip etmek suretiyle etkin bağış, yardım, yatırım ve tanıtım projeleri ile kendini sürekli geliştirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde vatani görevini yerine getirirken; şehit olan veya her Bilimsel gelişmeleri takip etmek suretiyle etkin bağış, yardım, yatırım ve tanıtım projeleri ile kendini sürekli geliştirerek hangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına, gazi ve engelli Mehmetçikler ile çocuklarına sağlamakta olduğu sosyal ve ekonomik desteği artırarak yükseltmektir. TSK Mehmetçik Vakfına bağışta bulunanlar ile kendilerine yardım edilen Mehmetçik ve aileleri arasındaki sevgi ve güven duygularını sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, yüce Türk ulusunun takdirine layık örnek bir yardım kuruluşu olmaktır.

Mehmetçik Vakfının Temel Değerleri; dürüstlük, güvenirlilik ve saygınlık, milli değerlere -Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık, şeffaflık, yüksek sorumluluk duygusu, gönüllülük, yardımseverlik, yaratıcı katılımcılık, tarafsızlık ve bilimsellik olarak sıralanmaktadır.

Web Sitesi: www.mehmetcik.org.trDARÜLACEZE

Darülaceze

1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulan Darülaceze kurulduğu günden bugüne 30.000’i çocuk olmak üzere toplam 72.000 kişiye Şefkat Yuvası olmuştur. Halen 600’e yakın insanı kuruluş felsefesinden ödün vermeden barındıran Darülaceze din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise ve havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumudur. Sağlık Hizmetleri ve Bakım Hizmetleri olmak üzere iki başlık altında hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Şu an Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Darülaceze’de barınan sakinlerin tüm giyinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmakta, hizmet 24 saat aralıksız devam etmektedir. Sakinlerin muayene ve tedavi hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleriyle acil veya kronik rahatsızlıklar tedavi edilmeye çalışılmakta, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastanelerle bağlantı kurularak her türlü tıbbi tedavileri yapılmaktadır. Rehabilitasyon merkezi ile de psikologlar ve gönüllüler eşliğinde atölye çalışmaları yapan sakinlerimizin sosyal yaşantıya adaptasyonları ve motivasyonları sağlanmaktadır. 123 yıldır hizmet veren Darülaceze; nakdi bağış, kurban bağışı ve banka hesap numarası aracılığı ile üç çeşit yardımı kabul etmektedir. Kurumun misyonu; dürüstlük ve tarafsızlık, saygınlık ve güven, nezaket ve saygı, yetkili makamlara bildirim, çıkar çatışmasından kaçınma, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı başlıkları altında toplanmıştır.

Web Sitesi: www.darulaceze.gov.trİHTİYAÇ HARİTASI

İhtiyaç Haritası

7 Ekim 2015 te kurulan İhtiyaç Haritası farklı konulardaki ihtiyaçların ihtiyaç sahipleri ile ihtiyacı karşılamak isteyen kişiler ve kurumların buluştuğu online bir platformdur. İhtiyaç Haritası kar amacı gütmeyen sosyal kooperatiftir. İhtiyaçların karşılanmasının yanı sıra farklı konularda destek sahibi kurumların ve kişilerin de kullanabildiği bu platform Türkiye’nin her yerinden kullanılabilmektedir. Temel olarak 3 bölümü olan platformdur:

 • İhtiyaç GİR
 • Destek OL
 • Gönüllü OL

İhtiyaç Haritası’ nın amacı Türkiye’de kent ve mahalle temelinde ihtiyaçların vatandaş katılımı ile sistematik bir şekilde öğrenilmesi, harita tabanlı olarak toplanması ve bu ihtiyaçların gerekli kurum/kuruluş veya özel kişiler tarafından karşılanmasının kolaylaştırılması için bir sistem oluşturmaktır. Ayrıca, sadece ihtiyaç sahiplerinin değil, farklı konularda destek vermek isteyen kişi veya kurumaların da desteklerini yine harita tabanlı olarak girebildiği ve ihtiyacı olanların bu desteklerden yararlanabildiği dijital bir platformdur. İhtiyaçların karşılanması sürecinde Türkiye’nin dört bir yanından gönüllüler ile çalışıyoruz. İhtiyaçların karşılanmasında gönüllüler de site üzerinden başvuru yapabiliyor. www.ihtiyacharitasi.org sitesi üzerinden yapılan çalışmalarda hiçbir şekilde nakit akışı yapılmamaktadır.

Web Sitesi: www.ihtiyacharitasi.orgCANSUYU YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak amaçları; afet, savaş, terör gibi olağanüstü ve olağan zamanlarda yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesinin önlenmesi ile hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktır.

Web Sitesi: http://cansuyu.org.tr/trHAYATA DESTEK İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

Hayata Destek İnsani Yardım Derneği (Hayata Destek)

Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan bir insani yardım kuruluşuyuz. 2005’ten bu yana insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle Acil Yardım, Mülteci Destek, Çocuk Koruma ve Sivil Toplumu Güçlendirme ve Koordinasyon çalışmaları yürütüyor ve hayatı destekliyoruz.

Web Sitesi: http://www.hayatadestek.org/İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDIM VAKFI

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı – IHH

1992 yılında Bosna Savaşı mağdurlarına destek amacıyla bir araya gelen ve 1995 yılında vakıf olarak yapılanan İHH, mültecilere yönelik olarak çeşitli yardım ve destek çalışmaları yürütmektedir.

Web Sitesi: https://www.ihh.org.tr/AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD)

AFAD, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.

AFAD, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı vb. ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Web Sitesi: https://www.afad.gov.tr/

Kaynak: Bu çalışma sevgili Öğrenme Tasarımları gönüllüsü Hilal Besire Aydurmuş tarafından hazırlanmıştır.

17 Yorumlar

 • Tugay

  30 Aralık 2021

  Çok yarayışlı bir vakıf çok tesekürler çok yardımseversiniz

 • Neşat Safa

  23 Ekim 2023

  Proje için en iyi örnek

 • Merve Özdemir (Öğrenci)

  3 Kasım 2023

  teşekkür ederim ödevime çok yardımcı oldu …

  1. Duru Işıl Gençoğlu

   20 Kasım 2023

   İyiki bu siteyi yaptınız.Allah razı olsun.Türkçe dersim için “ok faydalı oldu.Hoca çok beğendi.

 • Mustafa

  19 Kasım 2023

  Harika ödevim de Çok yardımı dokundu türkçe ödevimi yapabildim

  1. Kayra

   26 Kasım 2023

   Benimkinede çok yardımcı oldu,bu siteyi yapanlardan Allah razı olsun,her keze başarılar diliyorum.

 • Çağatay Doruk BEKTAŞ

  19 Kasım 2023

  Çok teşekkürler Türkçe ödevimi yapmam için çok yardımcı oldu sağ olun

  1. Nur

   1 Mayıs 2024

   Sadece ben mi sosyal ödevi için kullandım?

   1. Belinay aslan

    7 Mayıs 2024

    Hyr benim de sosyal ödevim de yardımcı oldu

   2. Buse AKAR

    8 Mayıs 2024

    Bir de ben varım.

 • Burak guler

  19 Kasım 2023

  İyidir ama biraz daha fazla olsa iyi olur

 • Rana

  20 Kasım 2023

  Teşekkürler Türkçe ödevim için çok yardımcı oldu

 • Ceyda

  27 Kasım 2023

  Benimde Türkçe ödevim için çok yararlı oldu sağolun

 • elham yamacı

  28 Nisan 2024

  Çok teşekkürler ödevim için çok yardımcı oldu.

 • Yağmur

  30 Nisan 2024

  Çok teşekkür ederim ödevim de yardımcı olduu

 • Ayşesu Solmaz

  1 Mayıs 2024

  LÖSEVi de ekleseniz daha iyi olurdu ama sağ olun çok güzel olmuş.Ödevime çok yardım ettiniz.Çok güzel kopya çektim buradan.

 • Ahbap Derneği

  29 Mayıs 2024

  Ahbap Platformu nasıl unutulur? https://ahbap.org/
  Türkiye’nin en büyük afetlerinde, depremde canla başla çalıştılar.
  Üç kez denetlendiler her birinde aldıkları yardımları düzgün şekilde ihtiyaç sahiplerine ilettikleri ortaya çıktı.