• 0537 361 05 96

 • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI

Anne Çocuk Eğitim Vakfı,

1993 yılında Prof. Dr. Sevda Bekman’ın yaptığı bilimsel bir araştırma projesinin devamlılığını sağlamak amacıyla kurulmuş olan bir vakıftır. Vakfın kuruluş amacı anneler ve çocukları eğitmektir, ancak bugün bu amacını aşarak babalara, çocuksuz kadınlara ve ailelere de eğitimler vermektedir.

Web Sitesi: https://www.acev.org/TÜRK EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

İlköğretim çağı çocuklarımızın Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamaktır.

TEGV, oluşturduğu özgün eğitim programlarını ülke sathında kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Ateşböceği Öğrenim Birimleri ve ‘Sosyal Etkinliklere Destek Protokolü’ kapsamında ilköğretim okullarında, gönüllüleri aracılığı ile hayata geçirmektedir.

Web Sitesi: https://tegv.org/ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI

Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)

Ülkemizde eğitimin yaygınlaşmasını ve çağdaşlaşmasını sağlamak amacıyla 1944 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ülkemizin akılcı, özgür ve demokratik niteliklerini gliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Web Sitesi: http://www.cev.org.tr/TÜRKİYE CAN ÇOCUKLAR EĞİTİM KORUM VE YAŞAM VAKFI

Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)

CANEV, 28 Haziran 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ilanla kurulmuştur. Vakfın başlıca temel amacı; zihinsel engelli bireylerin her yaş safhalarında özel eğitim vermek, bireysel becerilerini geliştirmek, mesleki faaliyetler gerçekleştirerek el becerilerini kazandırmak, istihdamlarını sağlamak, her türlü oluşumlarına katkı vermek ve güvence altına almak, başlıca temel amaçlarıdır.

Web Sitesi: http://www.canev.org.tr/MİLLİ EĞİTİM VAKFI

Milli Eğitim Vakfı (MEV)

Milli eğitim Bakanlığına bağlı her kademede ve türdeki eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak üzere 1981 yılında kurulmuştur.

Web Sitesi: http://www.mev.org.tr/HABİTAT DERNEĞİ

Habitat Derneği (HABİTAT)

Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde ve Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen aktivistler tarafından 1997’de kuruldu. Kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına bir çok proje ve program geliştirmiştir.

Örgütlü ve gönüllülük bilinci ile hareket eden toplumların etkinliğine inanan Habitat, Kent Konseyi, Gençlik, Kadın, Engelli ve Çocuk Meclisleri ile Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun kurulmasına öncülük etti. Bununla birlikte TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasına destek verdi. Habitat bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurar. Habitat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) stratejik ortağıdır.

Web Sitesi: http://habitatdernegi.orgDENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ

Deneyimsel Eğitim Merkezi (DeM)

DeM, 2009 yılında, deneyimsel öğrenme yaklaşımının geliştirilmesi, eğitimin ve öğrenmenin olduğu her alanda yaygınlaştırılması için kurulan bir eğitim merkezidir.

DeM; örgün eğitim, mesleki eğitim, yaygın eğitim ve kurumsal eğitim alanlarında araştırma geliştirme çalışmaları yürütüyor, ulusal ve uluslararası ağlar kuruyor, teorik ve metodolojik çalışmaları saha çalışmaları ile birleştirmektedir.

Uluslararası Deneyimsel Öğrenme Ağı’nın (IELN) kurucusu; Birleşmiş Milletler Global Compact (Küresel İlkeler) Ağı’nın ve Anna Lindh Ağı’nın üyesi konumundadır.

Web Sitesi: http://www.demturkey.com/TÜRKİYE EĞİTİM VAKFI

Türkiye Eğitim Vakfı (TEV)

4 Mayıs 1967 tarihinde Vehbi Koç’un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 hayırsever tarafından bu misyonla kurulmuştur. Ülkemizde yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım etmek, ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Web Sitesi: http://www.tev.org.trTÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Türk Eğitim Derneği (TED)

Türk Eğitim Derneği, 1928 yılında Atatürk’ün direktifleriyle kurulan bir dernektir. Dernek, öncelikle köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.

Web Sitesi: https://www.ted.org.tr/İLKÖĞRETİM OKULLARINA YARDIM VAKFI

İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)

Özellikle köy çocuklarına; okuma heyecanı ve eğitimini daha ileri düzeyde sürdürme motivasyonu kazandırmak, eğitimlerine katkıda bulunmak, kitap yardımı yapılmamış köy bırakmamak ve öğretmenler için programlar düzenlemek gibi faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Web Sitesi: http://www.ilkyar.org.tr/BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ

Başka Bir Okul Mümkün Derneği

2009 yılında fikirsel temelleri atılan dernek, 2010 Kasım ayında alternatif bir okul modeli geliştirmek ve bu modelin uygulandığı okullar açmak amacıyla kurulmuştur. 2010 yılı başında toplu buluşmalarına başlayan gönüllü grup, Türkiye’deki mevcut eğitim sisteminin gelişime açık yönlerini tespit etmek, sorunlara çözüm önermek ve sistemli çalışma ile araştırmalara dayanan alternatif bir okul modeli oluşturmak üzere çalışmalara başlamışlardır.

Web Sitesi: http://www.baskabirokulmumkun.netOYUN VE ÖĞRENME DERNEĞİ

Oyun ve Öğrenme Derneği

Oyun ve Öğrenme Derneğinin amacı; öğrenmeyi keyifli hale getirmek. Dernek; çocuk, genç, yetişkin yani herkesin oynamaya ve keyifle öğrenmeye hakkı olduğunu savunuyor ve savundukları değerleri öğrenmeyi kolay ve keyifli hale getiren oyunlar ve yenilikçi öğrenme programlarıyla yapabileceklerine inanıyorlar. Tüm çalışma felsefelerini; “Eğlence”, “Deneyim”, “”Farklılık”, “Farkındalık”, “Yaratıcılık” ilkelerine dayandırıyorlar.

2016 yılından itibaren faaliyet gösteren dernek, Türkiye’nin 40’dan fazla şehrinde çocuk, genç ve yetişkinlerle çeşitli oyun tabanlı eğitimlerde, etkinliklerde, çalıştaylarda ve konferanslarda bir araya geliyorlar.

Web Sitesi: https://www.oyunveogrenme.org/ÖĞRETMEN AĞI

Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerle bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Kolaylaştırıcılığını, Eğitim Reformu Girişimi’nin üstlendiği Öğretmen Ağı; Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenmektedir.

Öğretmen Ağı ‘fikri’nin ilk tohumları Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve ATÖLYE işbirliğiyle ve Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle Eylül 2014 – Nisan 2015 arasında yürütülen “Öğretmen Araştırması” ile atıldı.

Web Sitesi: https://www.ogretmenagi.org/ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI

Öğretmen Akademisi Vakfı

Öğretmen Akademisi Vakfı, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek sağlamak amacıyla 2008 yılında kuruldu. Türkiye’de bu alana odaklanmış ilk sivil toplum kuruluşudur.

Vakıf merkezi ve Türkiye’nin her yöresinde görev yapan 250 eğitimciden oluşan ekip ile, 81 ilde görevli 165.000’den fazla öğretmen ve eğitim yöneticisine eğitim programlarını ücretsiz olarak ulaştırdılar ve yeni öğretmenlere ulaşmak için çalışmalarına devam ediyorlar.

Web Sitesi: http://www.orav.org.tr/EĞİTİM REFORMUNA GİRİŞ

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

Eğitim Reformu Girişimi, çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Yapısal dönüşümün ana unsurları, eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınmasıdır.

2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir girişim olmasıyla Türkiye sivil toplumu için iyi bir örnek oluşturur.

Web Sitesi: http://www.egitimreformugirisimi.org/EĞİTİMPEDİA

eğitimpedia

eğitimpedia; çocuğa, çocukluğa, ebeveynliğe, eğitime, eğitimcilere ve okullara dair güncel bilgiler, araştırmalar, deneyimler ve hikayeler sunan, çeşitliliğe değer veren, farklı görüşlere saygı duyan ve eleştirel bakış açısına sahip bir eğitim sitesidir. eğitimpedia, aynı zamanda eğitimin bütün bileşenlerini bir araya getiren bir fikir platformudur.

Eğitimciler ve veliler, konuşmak, tartışmak, eleştirmek, en yeni bakış açılarıyla ele almak, değiştirmek ve birlikte daha iyiye doğru gelişmesini sağlamak amacıyla eğitimpedia’nın çatısı altında bir araya gelir.

Web Sitesi: https://www.egitimpedia.com/TÜRKİYE ÜSTÜN ZEKALI VE DAHİ ÇOCUKLAR EĞİTİM VAKFI

Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV)

2012 yılında Dr. Kemal TEKDEN tarafından kurulmuştur. Vakfın kuruluş amacı üstün zekalı ve yetenekli çocukların yerli ve milli olarak yetiştirilmesidir. Bunun için çocuk eğitimleri, veli eğitimleri, eğitici eğitimleri, tanılama hizmetleri, müfredat geliştirme, yayınlar, farkındalık çalışmaları, kamplar, Üniversite öğrencileri staj programları, burs ve eğitim desteği ile konferans, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemektedir.

Çocukların serpilip gelişebilecekleri ortamlarda bilişsel-duyusal-psikomotor ve fiziksel yeteneklerine uygun beceriler kazandırıyor; formal eğitimde karşılanamayan eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor, müfredatı zenginleştirme çalışmaları yapıyor. 2018 itibariyle 5 farklı şubede faaliyet göstermekte, şubeleşme çalışmaları devam etmektedir.

Web Sitesi: https://www.tuzdev.org/

Kaynak: Bu çalışma sevgili Öğrenme Tasarımları gönüllüsü Ferhat Bayar tarafından hazırlanmıştır.

3 Yorumlar

 • Kerim Pekmezci

  1 Temmuz 2019

  Maarif Vakfı ???

 • Yucel Karakurum

  3 Kasım 2020

  Turkiyede egitimle ilgilenen sivil toplum kuruluslarinin en buyuklerinden olan CAGDAS YASAMI DESTEKLEME VAKFi nin (CYDD) ismi unutulmus. Ivedelikle duzeltilmesini istiyorum.
  Yucel Karakurun

 • Alpaslan IŞIL

  18 Nisan 2024

  Darüşşafaka da yok