• 0537 361 05 96

 • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

TEMA VAKFI

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)

İki toprak sevdalısı, Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit, 1992 yılında TEMA Vakfı’nı birlikte kurdular. Amaçları Anadolu’da yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmek. Hedefleri ise bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamaktı. TEMA’nın “Türkiye Çöl Olmasın” sloganı toplumda büyük yankı uyandırdı. İlk kez önlem alınmazsa ülkemizin çöl olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bu kadar yüksek sesle dile getirilmiştir.

Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak, tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek, doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermek gibi amaçlar doğrultusunda çalışmaktadır.

Web Sitesi: http://www.tema.org.tr/TÜRKİYE TABİATINI KORUMA DERNEĞİ

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)

Gönüllerinde doğa sevgisi ve çevre değerlerini büyük bir inançla taşıyan 40 üye bir araya gelerek 1955 yılında kurmuşlardır. 1955 yılından 70’li yıllara kadar Dünya’da çevre hareketlerinin yeni yeni başladığı bir dönemde TTKD (Türkiye Tabiatını Koruma Derneği)  ülkemizin çevre sorunlarının çözümü için harekete geçmiştir.

Amaçları; kaybolan tabiat güzelliklerini kurtarmak geleceğe yaşanabilir bir doğa bırakmak, açlık ve yoksulluğu giderecek ülke topraklarına ve toplumsal barışa katkı sağlamak için;

 • Her türlü kirliliği, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek,
 • Doğal varlıkların tahribine yönelik, ulusal ve uluslararası idari, siyasi ve ekonomik baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlara çözüm üretmek,
 • Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların, hükümetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, uygulanmasını ve uluslararası anlaşmalara uyulmasını sağlayacak, bilinçli ve etkin kamuoyu oluşturmak.

Web Sitesi: [email protected]ÇEVRE KORUMA VE AMBALAJ ATIKLARI DEĞERLENDİRME VAKFI

ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı)

ÇEVKO Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, 1 Kasım 1991’de ülkemizin 14 önde gelen sanayi kuruluşunun girişimleri ile kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir vakıftır.

Tüketim maddesi ambalajları ile ilgili olarak, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek, Türkiye’de ambalaj atıkları geri kazanım sistemi oluşmasında ve yönlendirilmesinde etkili rol oynamak ve katkıda bulunmak. Türkiye’de sağlıklı, ekonomik ve sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi oluşmasını sağlamak ve ambalaj atıkları geri kazandırma sisteminin oluşmasında ve yönlendirilmesinde etkin rol oynamak ve katkıda bulunmak en önemli çalışmalarıdır.

Web Sitesi: http://www.cevko.org.tr/DOĞA DERNEĞİ

Doğa Derneği

2002 yılında kurulan Doğa Derneği, kurulduğu günden bu yana, binlerce üyesi ve gönüllüsüyle yaşamın benzersiz çeşitliliğini anlamak ve korumak için çalışıyor. Doğanın haklarını savunan herkes; hiçbir dil, din, ırk veya siyasi görüş ayrılığı gözetmeden, Doğa Derneği’nin üyesi veya gönüllüsü olabiliyor. Bu nedenle dernek tabanı, öğrencilerden köylülere, araştırmacılardan sanatçılara, gezginlerden kuş gözlemcilerine ve aktivistlere kadar uzanan geniş bir ağdan oluşuyor.

Doğa Derneği’ne göre doğa; düşünür, yazar, çizer. Rekabetsizliği rekabetle yarıştırır. Tüm varlıkların yaşam hakkının birbirine bağlı olduğuna ve hak kavramının parçalanmaz bir bütün olduğuna inanır. Her türlü hiyerarşik, ayırıcı, zorlayıcı, dayatıcı, cezalandırıcı ve baskıcı oluşumlara karşıdır. Doğa Derneği, dolaşan bulutlar, esen rüzgarlar ve akan nehirler gibi, onları izleyen hayvanlar, kuşlar, ormanlar ve çöller gibi sınırsızlığı sınır edinir.

Web Sitesi: http://www.dogadernegi.org/TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME KURUMU

TÜRÇEK (Türkiye Çevre Koruma Ve Yeşillendirme Kurumu)

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu, Kurucu başkanı olan Selâhaddin Üzel tarafından  1972 yılında Türkiye’nin ilk gönüllü çevre kuruluşlarından biri olarak İstanbul’da kuruldu.

Amaçları; Türkiye’de doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek. Hayvancılığın temeli olan çayır ve meraları koruyup, geliştirmek doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına izin vermeyerek, korumak, geliştirmek. Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye’den başlatmaktır.

Web Sitesi: http://www.turcek.org.tr/ÇEKÜL

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)

ÇEKÜL ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuştur. “Doğa ve Kültürle Varız!” sloganı ÇEKÜL’ün doğal miras anlayışını en anlamlı özetleyen cümledir. Doğa ve insanı birbirinden ayrı düşünmek, geleceklerini birbirinden bağımsız kurgulamak yaşam döngüsünü görmezden gelmektir. Bu nedenle ÇEKÜL, insan yaşamı ile doğal yaşamın sürdürülmesini eşdeğerde tutar.

ÇEKÜL Anadolu kentlerinde bıraktığı kalıcı izlerle her zaman danışılan, yol gösteren, güvenilen; gönüllü temsilcileri ve uzman kadroları ile doğal ve kültürel mirasın korunması taleplerine yetişmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

Web Sitesi: https://www.cekulvakfi.org.tr/DÜNYA DOĞAYI KORUMA VAKFI

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Natureya da kısaca WWF), doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 1961’de World Wildlife Fund (Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı) olarak kurulan kuruluş, genişleyen çalışma alanıyla adını şimdiki haline değiştirmiştir. WWF’nin temel amacı, dünyanın doğal ortamının bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla uyumlu bir şekilde yaşadığı bir gelecek oluşturmaktır.

WWF-Türkiye

1996’da kurulan Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 2001 yılında WWF’nin Türkiye ulusal kuruluşu haline gelerek WWF-Türkiye adını benimsemiştir. WWF-Türkiye, projelerini su kaynakları, orman ve deniz ve kıyı kategorileri altında gerçekleştirilmektedir.

Web Sitesi: https://www.wwf.org.tr/GREENPEACE

Greenpeace (Yeşilbarış)

Greenpeace, küçük bir grubun kiraladığı eski bir tekne ile nükleer denemeleri protesto etmek için Alaska’nın kuzeyindeki Amchitka’daki nükleer deneme sahasına gitmeleri ile 1971 yılında Kanada’nın Vancouver şehrinde ortaya çıkmıştır.

Greenpeace-Akdeniz

1995 Aralık’ta kurulan Greenpeace Akdeniz ise aşağıdaki amaçlar doğrultusunda çalışır;

 • Fosil yakıtların ve nükleer enerjinin kullanımına karşı çıkarak, temiz, yenilenebilir enerjileri desteklemek.
 • İklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesini ve enerji verimliliğini sağlamak.
 • Denizler kampanyası ile Akdeniz’de bir deniz rezervleri ağı oluşturarak türü tehlike altında olan mavi yüzgeçli orkinos gibi canlıları korumak ve sürdürülebilir balıkçılık politikalarının benimsenmesini sağlamak.

Web Sitesi: http://www.greenpeace.org/turkey/tr/DENİZTEMİZ / TURMEPA DERNEĞİ

Deniztemiz / Turmepa Derneği

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek, gelecek kuşaklara temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla başlatılmış bir sivil toplum hareketidir. Hayata geçirdiği projelerle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kamuoyunun yakından tanıdığı DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, 1994 yılında kurulmuştur. Yürüttüğü çalışmalarla kısa sürede, Türkiye’nin önde gelen deniz odaklı sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir.

Denizlerin uzun süre korunmasını sağlamak için çocuklarda ve gençlerde çevre bilinci yaratmak, hükümeti ve kamu sektörünü deniz çevresine zarar veren faaliyetler konusunda uyarmak, ve et­kili yasa uygulamaları için halkı harekete geçirmek en önemli amaçlarıdır.

Web Sitesi: http://www.turmepa.org.tr/

Kaynak: Bu çalışma sevgili Öğrenme Tasarımları gönüllüsü Sinem Dinçer tarafından hazırlanmıştır.

27 Yorumlar

 • Mark chonson

  29 Aralık 2019

  Emeği geçen herkese teşekkür ederim

 • Tuba

  17 Şubat 2020

  Bence harika bir yazı çok teşekkürler

 • kerem

  18 Şubat 2020

  bende teşekkür ederim

 • :D

  27 Şubat 2020

  Çok güzel bir yazı olmuş, teşekkürler.

 • Abdullah Cevdet

  25 Ağustos 2020

  ÇEKUD diye kocaman bir kurum var, niçin yok sayılmış ?

  1. :D

   4 Haziran 2021

   ÇEVKO mu yoksa ÇEVKOR mu?

   1. Adımı Söylemem

    21 Mayıs 2023

    Merhaba 😀 ÇEVKO.

   2. Adımı Söylemem

    21 Mayıs 2023

    Merhaba :D, ÇEVKO.

 • cansu

  28 Aralık 2020

  çok işime yaradı buna benzer şekilde farlı konularda yazılar yapmaya devam edin 🙂

  1. Feyza

   29 Mart 2023

   Bende beğendim????????

 • meliodas

  12 Ocak 2021

  çok işime yaradı

 • Duhan

  21 Ocak 2021

  Benim işime yaadı

 • Öznur

  18 Şubat 2021

  Çok güzel bir yazı olmuş çok işime yaradı gerçekten

 • Hüseyin

  10 Mart 2021

  Benim de çok işime yaradı

 • Buğra Akın KENAN

  26 Nisan 2021

  çok iyi bi wqb herkese öneririm proje ödevim için çok yardım etti sağol

 • sanem

  27 Nisan 2021

  gerçekten güzel olmuş bana ödevimde çok yardımcı odu 😊

 • Keyif

  27 Mayıs 2021

  Merak etmiştiö sağol

 • Rana

  31 Mayıs 2021

  Ödevime çok yardımcı oldu

 • Poyraz

  17 Şubat 2022

  Bir araştırma yapacaktım ve burası karşıma çıktı ve ödevimş yaptım sonra hocaya gösterdiğimde ilk sınavdan +15 puan ekledi çok sağolun bu belki sizin için biley ifade etmez ama benim işime çok yaradı. <3

 • Mert Ali

  27 Mart 2022

  çok işime yaradı emeği geçen herkese teşekkürler

 • Ahmet Görkem BAYRAM

  29 Mart 2022

  3.Sınıf fen ödevi için yardımcı oldu elinize sağlık

 • Feyyaz

  27 Kasım 2022

  Çok iyi

 • Yaşar ZENGİN

  29 Mart 2023

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çeşitli birimlerde görev yapan Çevre ve Şehircilik Uzmanları tarafından 2 Şubat 2023 tarihinde Çevre ve Şehircilik Uzmanları Derneği kurulmuştur.

 • Büşra Sezer

  3 Mayıs 2023

  Mükemmel olmuş. Herkese bu siteyi öneriyorum. Yaptığım ödevlerde ve araştırmalarımda çok yardımcı oldu. Ülkemizin bütün çevre koruma sivil toplum kuruluşlarının isimleri burada yazdığı için mutluyum yapanın eline sağlık müq olmuş.

 • Masal kulaksız

  7 Mayıs 2023

  Benimde çok yardımcı oldu ama bazılarının yanında hangi yerde çalıştıklarını yazıyor ama bazılarınınkilerde neden yazmıyorki

 • Adımı Söylemem

  21 Mayıs 2023

  Bence de çok güzel olmuş, çok emek harcandığı belli ve Abdullah Cevdet katılıyorum ÇEKUD diye bir kurum var.

 • .............................

  11 Nisan 2024

  gercekten cok işime yaradı güzel bir yazı olmuş