• 0537 361 05 96

  • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

Eğitim eşitliği, öğrencilere tüm insanlar için mükemmelliği teşvik eden adil bir öğrenme ortamı sağlamakla ilgilidir. Öğretmenler, ileri eğitimle bir öğrencinin akademik yaşamın zorluklarını karşılama yeteneğini etkileyen sosyal ve ekonomik faktörlerle mücadele etmeyi öğrenirler. Amaç, etik bir öğrenme ortamını geliştirmek için öğretmenleri okul ve toplum liderleri haline getirecek uzmanlık geliştirmektir.

Eğitim Eşitliği Nedir?

Eğitim eşitliği, okullarda adaleti sağlamak için etik ilkelerin incelenmesidir. Öğrenciler okuryazarlık becerileri ve başarıyı
destekleyen kaliteli bir eğitimi alma hakkına sahiptir. Ancak gerçek şu ki tüm çocuklar okullar sistemi içerisinde eşit bir muamele görmemektedir. Sosyo-ekonomik durum, cinsiyet ve kültür sıklıkla öğrenme ve öğretme sürecine olumsuz müdahale eder. Eğitim eşitliği hareketi, daha çok öğrenmeye odaklanan ve temel eğitimin önüne geçebilecek sosyal stres faktörlerini ortadan kaldıran ortamlar yaratmakla ilgilidir.

Öğretmenler Eşitliği ÖğretMELİDİR

Eğitim eşitliğinin amacı, öğretme sırasında sadece belirli ilkeleri uygulamanın ötesine geçmesidir. Eğitimciler, öğrencilere çeşitlilik hakkında bilgi veren ve akranlarına adil standartları öngören bir müfredat geliştirmelidir. Hoşgörü öğrenilmiş bir davranıştır, zorbalık ve ayrımcılık da öyle. Öğrencilere sosyal bağlamın ve belirleyicilerin aileleri ve toplulukları nasıl etkilediğini göstermek öğretmenin görevidir.

ÖĞRETMENLER İÇİNDE BULUNDUKLARI TOPLUMLARA YÖN VERMELİDİR

Etik ve eşitlik ilkeleri konusunda bilgili bir eğitimci, içinde bulunduğu toplulukta bir lider pozisyonu alacaktır. Eğitim eşitliğinde uzmanlar, aynı ilkeleri akranlara, ebeveynlere ve genel olarak topluma öğreterek eğitim platformunun ufuklarını genişletecektir. Toplumda eşitlik tohumlarını ekmek, hareketi dışa aktarmanın ve okul sisteminin işleyişini etkileyen bazı stres faktörlerini ortadan kaldırmanın bir yoludur.

Eğitimciler, adalet ilkelerini benimsemeli ve onları sınıf çalışmasına uygulamalıdır, ancak bu konudaki rolleri burada bitmiyor. Ayrıca, tüm insanlar için uygun eğitime odaklanan bir dünya inşa etmek için öğrencilerine topluma eşitlik kavramını tüm taraflarıyla
öğretmelidirler.

KAYNAK: www.education.cu-portland.edu

İnfografiği indirmek için tıklayın!