• 0537 361 05 96

  • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

Duygusal zekası yüksek liderler, çalışan etkileşimini, sürekliliğini ve performansın arttırır. Çünkü:

  1. Duygularını yönetmeyi bilir.
  2. Takımı üzerindeki etkisini ve etkisinin boyutlarının farkındadır.
  3. Çatışmaları etkin ve hızlı bir şekilde çözebilir.
  4. Yüksek iletişim ve dinleme becerileri vardır.
  5. Stres, çatışma ve zorluklar karşısında sakin kalmayı başarır.
  6. Diğerlerinin hislerini anlar.

Kaynaklar:
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/06/03/the-value-of-emotional-intelligence-for-leaders/?sh=66f1f81c156d
Druskat, V. U., & Wolff, S. B. (2001). Building the emotional intelligence of groups. Harvard business review, 79(3), 80-91.

Çeviriyi Yapan ve İçeriği Derleyen Öğrenme Tasarımları Gönüllüsü: Batur Kılıç