• 0537 361 05 96

  • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

Cinsiyet eşitliği kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesine yardımcı olur ve topluluklarımızı daha güvenli ve sağlıklı hale getirir. Bu bir insan hakkıdır ve toplum için çok önemlidir.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ KADINLARA VE KIZ ÇOCUKLARINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLER

Cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik şiddetin temel nedenidir. Kadına yönelik şiddetin beş ana itici gücü vardır:
– Kadına yönelik şiddete göz yummak.
– Erkeklerin karar verme kontrolüyle kadınların bağımsızlığının sınırlanması.
– Katı cinsiyet rolleri ve kuralları.
– Kadınlara yönelik saldırganlık ve saygısızlığı vurgulayan erkek ilişkileri.
– Kadınlara yönelik şiddeti önlemenin en iyi yolu cinsiyet eşitliğini teşvik etmektir.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ EKONOMİ İÇİN İYİDİR

Liderlik pozisyonlarında kadınların bulunduğu işletmelerin en az %30’u, %15 daha kârlıdır. Kadınlar ücretsiz bakım işlerinin çoğunu yaparlar.

Bunun ekonomiye büyük maliyetleri vardır. Dünyada ücretsiz bakım ekonomisi, ödenen ekonomiden yaklaşık altı kat daha büyük.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ BİR İNSAN HAKKIDIR

– Toplumsal cinsiyet eşitliği toplumlarımızı daha güvenli ve sağlıklı hale getirir.
– Eşit olmayan toplumlar daha az uyumludur. Anti-sosyal davranış ve şiddet oranları daha yüksektir.
– Cinsiyet eşitliği daha fazla olan ülkeler daha bağlantılıdır. İnsanları daha sağlıklı ve daha iyi durumdalar.

KAYNAK: www.vic.gov.au

İnfografiği indirmek için tıklayın!