• 0537 361 05 96

  • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

Gözden Geçirerek Başlayın – Bir dersin başında, önceki dersten ilgili içeriği gözden geçirmek için 5-8 dakika harcadığınızda, öğrenenlere, beyinlerindeki bağlantıları güçlendirmeleri için daha fazla fırsat vermiş olursunuz. Ayrıca öğrenenlerin ders için şemalarını etkinleştirmelerine yardımcı olur.

Yeni Malzemeyi Küçük Adımlarda Sunun – Öğrenenlerin, yani hepimizin, sınırlı bir çalışma belleği vardır ve bilgiyi işlemek için kullandığımız şey belleğimizdir. Çok fazla yeni bilgi, çalışma belleğini yorabilir. Araştırmalar, öğrenenlerin her adım arasında pratik yaparak küçük adımlara ayrılmış yeni bilgilere ihtiyaç duyduklarını gösteriyor.

Sesli Düşünün – Öğrenenlerin önünde okurken, yazarken, matematik problemleri çözerken, kullandığınız süreç hakkında yüksek sesle düşünün. Modelleme ve gösterim, öğrenenlerin düşünce süreçlerini sizinki gibi yapmalarına yardımcı olur. 

Rehberli Uygulama Sağlayın –Öğretme konusunda başarılı kişiler, yeni materyal sunar ve ardından öğrenenlerin bağımsız çalışmasına izin vermeden önce onlara rehberli uygulama sağlar. Rehberli uygulama, bazı problemler üzerinde birlikte çalışmak, öğrenenleri özetlemelerini, yeniden ifade etmelerini, soruları yanıtlamalarını vb. sağlamak olabilir.

Hedefi Belirtin – Hedefi tahtaya yazın ve öğrenenlerin hepbirlikte okumasını sağlayın. Dersinizin amacı öğrenenler için bir sır olmamalıdır. Öğrenenler nereye gitmeleri gerektiğini bilirlerse, öğrenmelerini daha iyi yönlendirirler.

Grafik Düzenleyicileri Kullanın – Grafik düzenleyiciler, öğrenenlerin öğrendiklerini özetlemelerine ve önemli noktalara tutunmalarına yardımcı olur. Araştırmalar, bilginin beyinde görsel ve dilsel olmak üzere iki şekilde depolandığını göstermektedir. Her iki yöntemi de kullanmak, daha fazla öğrenenin başarmasına yardımcı olur.

Konsept Sıralama Kullanın – Karşılaştırma, zıtlık oluşturma ve kategorilere ayırma, öğrenenlerin kavramları parçalamasına ve onları gerçekten anlamasına yardımcı olur. Kelimeleri ses düzenine göre sıralamak, bitkileri veya hayvanları türlerine göre sıralamak, şekilleri özelliklerine göre sıralamak vb. çalışmalar yapılabilir.

Anlamayı Kontrol Edin – Dersleriniz boyunca öğrenenlerin anlama seviyesinin sizinle aynı aşamada olmadığını görmek önemlidir. Mümkün olduğu kadar her öğrenenin söz almasına izin verin. 

Geri Bildirim Sağlayın –  Öğrenenler, gelişmek için geri bildirime ihtiyaç duyarlar. Yaptığınız çalışmalarda sırasında ve sonunda yazılı veya sözlü olarak mutlaka geri bildirim verin.