• 0537 361 05 96

 • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

LÖSEV

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)

1998 yılında kurulan LÖSEV’in amacı; lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanı sıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.

2000 yılında Türkiye’nin ilk ve tek Lösemili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE’yi, 2008 yılında lösemili çocukların ücretsiz kolej eğitimi alabilecekleri Lösemili Çocuklar Okulu’nu, 2010 yılında ise tedavileri için Ankara dışından gelen ailelerin tedavi esnasında uzun veya kısa dönem konaklayabilmeleri için Lösemili Çocuklar Köyü’nü hayata geçirdiler. Bu süre zarfında sadece lösemili çocuklar ve kanser hastalarını değil, tüm Türkiye’yi lösemi, kanser ve korunma yolları konularında bilinçlendirdiler, köklü çözümler yaratmayı, toplumsal ve kalıcı hizmetler vermeyi sürdürdüler.

Web Sitesi: https://www.losev.org.tr/v6/KIZILAY

Türk Kızılayı

Kurulduğu günden bu yana sağlık hizmeti veren Türk Kızılayı, Konya ve Kayseri’deki hastaneleri, İstanbul’daki 3 Tıp Merkezinde yüksek kaliteli cihazları ve deneyimli sağlık çalışanları ile vatandaşlarımıza uygun ücretlerle modern sağlık hizmeti sunar. Türk Kızılayı, olası bir afetin ardından ortaya çıkabilecek sağlık hizmeti ihtiyacını da tıp merkezleri ve hastaneleri aracılığıyla karşılamak için çalışma yürütür.

Aynı zamanda Türk Kızılayı, insanların acil durumlar karşısında doğru bilgi ve beceriyle gereken ilk yardım müdahalesini yapabilmelerini hedefler. Bu kapsamda Şubeleri bünyesindeki 33 İlk Yardım Merkezi ile eğitim programları düzenler. Bu güne kadar 100.000’den fazla insana ilk yardım eğitimi veren Türk Kızılayı, toplumda ilk yardım bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla farkındalık projeleri yürütür.

Web Sitesi: https://www.tzv.org.tr/#/YEŞİLAY

Yeşilay

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunur.

Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirir.

Çalışma Alanları: Alkol bağımlılığı, Tütün bağımlılığı, Madde bağımlılığı, Kumar bağımlılığı, Teknoloji bağımlılığı

Faaliyetleri;

 • Yeşilay çalışmalarında, kalite yönetiminde bir dünya standardı olan Mükemmeliyet Merkezi Modeli’ni esas alır. Toplumsal ihtiyaç ve beklentileri, üye, gönüllü ve paydaşlarının taleplerini bu vizyonla karşılar.
 • Bağımlılıklarla mücadelede bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütür ve aldığı sonuçlara göre projeler üretir ve uygular.
 • Yeşilay bilimsel ve akademik çalışmaları destekler. Dokümantasyon merkezi oluşturarak Yeşilay Yayınları aracılığı ile gazete, dergi, kitap ve bültenler yayınlar.
 • Üye ve gönüllü ağını güçlendirerek yurt içinde ve yurt dışında teşkilatlanma çalışmaları yaparak geniş kitlelere ulaşmayı amaçlar.
 • Bağımlılıklarla mücadelede yazılı ve görsel medyayı, internet ve sosyal med-ya ağlarını aktif bir mücadele alanı olarak görür ve mesajların toplumun tüm kesimlerine aktarılması için çalışır.
 • İlk ve ortaokullarda, lise ve üniversitelerde Yeşilay Kulüpleri kurarak eğitim kurumlarında yaygınlaşarak çocuklarda ve gençlerde Yeşilay bilinci ve bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturur.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde bağımlılıklarla mücadele amaçlı yaygın ve örgün eğitim kurumları için müfredat hazırlar, yüz yüze ve uzaktan eğitim içeriği oluşturur, bağımlılıklarla mücadelede eğitim mecralarında aktif olarak yer alır.
 • Çalışma alanına uygun uluslararası teşkilatlarla işbirliği yapar. Yurt dışında Yeşilay’ların kurulmasına öncülük eder.
 • Dünyada bağımlılıklarla mücadele eden uluslararası çatı kuruluşların oluşumunda yer alır veya oluşumuna önayak olur.
 • Bağımlılıklarla mücadelede yasal mevzuatın geliştirilmesi için savunuculuk çalışmaları yaparak toplumsal farkındalığı arttırmaya çalışır.
 • Ülke çapında faaliyet ve etkinlikler yoluyla bağımlılıklarla ilgili farkındalığı arttırmak için çalışır.
 • Çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak proje ve faaliyetler yürütür. Ulusal ve uluslararası birliklere, çatı kuruluşlara ve federasyonlara katılır; çalışma alanı ile ilgili tüm paydaşlarla etkili işbirliği geliştirir.

Web Sitesi: https://www.yesilay.org.tr/trTÜRK DİYABET VAKFI

Türk Diyabet Vakfı

Türk Diyabet Vakfı, öncelikle Türkiye’de olmak üzere diyabetle mücadele ve diyabetli kişilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Bu doğrultuda diyabetli hastalara, diyabetle uğraşan bilim adamları ve diğer sağlık çalışanlarına ve halka yönelik eğitsel, sosyal, bilimsel çalışmalarını, bakım ve tedavi hizmetlerini Türkiye çapında ve uluslararası alanda sürdürmektedir.

Web Sitesi: https://www.turkdiab.org/SİGARAYLA SAVAŞANLAR DERNEĞİ

Sigarayla Savaşanlar DerneğiSigarayla Savaşanlar hareketini  M.Ubeyd Korbey başlatmıştır. Sigara ve sigara üreticileriyle mücadelenin imkansız olarak görüldüğü bir dönemde çalışmalarına başlamış ve 1994 yılında Sigarayla Savaşanlar Vakfı’nı kurmuştur.1996 yılında 4207 sayılı kanunun çıkarılmasında önderlik etmiş ve daha sonra çocuk ve gençlerin sigaradan korunması, pasif içiciliğin önüne geçilmesi için ilköğretim okullarında eğitici programlar düzenlemiştir.1997 yılında Türkiye’deki ilk sigara bırakma merkezini Sigarayla Savaşanlar kurmuş ve sigarayı bırakmak isteyen bağımlıların sigarayı bırakması için yeni yöntemler geliştirmiştir.1999 yılında Sigarayla Savaşanlar Derneği ‘ni ( Bugünkü adıyla Türkiye Sigarayla Savaş Derneği ) kurma çalışmalarını tamamlamıştır. 2008 yılında 4207 sayılı kanunun yeniden düzenlemesi aşamasında, kanunla ilgili olarak danışmanlık yapmış ve 1996 yılında yürürlüğe giren kanunun eksik yönlerini belirterek geliştirilmesine yardımcı olmuştur.

Web Sitesi: http://www.sigaraylasavasanlar.com.trTÜRK BÖBREK VAKFI

Türk Böbrek Vakfı

Türk Böbrek Vakfı, 1985 yılında kurulmuş ve insan yaşamında böbrek sağlığının önemini, böbrek sağlığının nasıl korunması gerektiğini, bu konuda ki sağlık hizmetlerini en iyi seviyeye getirilmesi gerektiğini vurgulayan bir misyon üstlenmiştir. Türk Böbrek Vakfı; böbrek sağlığı ile ilgili olarak geliştirilen politikaların oluşumunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Türk Böbrek Vakfı temel amaçları; sağlık hizmeti vermek, bilimsel kuralları öncü etmek, hastaların eğitilmesini sağlamak, bu alana yönelik olarak kalifiye eleman yetiştirmek gibi amaçlara sahip bir sivil toplum örgütü olarak dikkat çekmektedir.

Web Sitesi: https://www.tbv.com.tr/TÜRK KALP VAKFI

Türk Kalp Vakfı

1975 yılında kurulmuş olan Türk Kalp Vakfı; 1995 yılından beri 26 ülkeden 33 üyesi bulunan Avrupa Kalp Birliği, 2001 yılından beri de birçok ülkeden  üyesi bulunan Dünya Kalp Federasyonun resmi üyesidir.

Dünyanın ve özellikle Türkiye’nin rekor seviyede en fazla ölüme sebebiyet veren sağlık meselesi olan kalp damar hastalıkları konusundaki farkındalık yaratma çalışmaları ile ülkemizin Sivil Toplum Örgütleri arasında yer alan Türk Kalp Vakfı, ölümlerin asgariye indirilmesi yolunda insanlarımızı motive etme, bilinçlendirme ve uyarma görevini, ulusal ve uluslararası alanda sürdürerek başarıyla yerine getirmektedir.

Web Sitesi: https://www.tzv.org.tr/#/

4 Yorumlar

 • Muzaffer Çevik

  12 Eylül 2019

  Türkiye kalp vakfının web sitesi Türkiye Zeka Vakfı olarak yanlış yazılmış. Gerçek web site adresi budur: https://tkv.org.tr/

 • Damla

  1 Mart 2020

  Çok teşekkürler

 • HERA

  10 Nisan 2021

  🙂 çok yardımcı oldunuz sağolun

 • İbrahim CST

  4 Mart 2023

  2023 yılında kurulmuş Çevre Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Derneği ni de eklermisiniz?