• 0537 361 05 96

 • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

MÜLTECİ DESTEK DERNEĞİ

Mülteci Destek Derneği (MUDEM)

Mülteci Destek Derneği, sosyal alanda sığınmacıların, mültecilerin, göçmenlerin, insan ticareti mağdurlarının, uluslararası koruma talep edenlerin ve vatansız kişilerin sorunlarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında faaliyetler yürütmek için 2014 yılında Ankara’da kuruldu. Tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olan MUDEM’in amaçları arasında, başta mültecilerin temel sorunları olmak üzere temel yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak, sosyal haklara erişimlerinde yasal danışmanlık vererek yardımcı olmak, mülteci ve sığınmacıların acil ihtiyaçlarına yönelik yardım dağıtımları gerçekleştirmek ve alanda çalışan diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasında iletişimi güçlendirmek yer almaktadır.

Web Sitesi: http://mudem.orgMÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Mülteciler Derneği)

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2014 yılında ülkesinden ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulmuştur. Farklı milletlerden oluşan personeliyle ihtiyaç sahibi mültecilere destek vermektedir.

Kısa adıyla Mülteciler Derneği olan kurumumuz dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı gibi nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeden faaliyetlerini yürütmektedir. Başta mültecilerin temel sorunları olmak üzere tüm yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak ve toplumla uyumlarının hızlı bir biçimde sağlanabilmesi için özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile işbirliği halinde çalışmaktadır..

Web Sitesi: https://multeciler.org.tr/YURTTAŞLIK DERNEĞİ

Yurttaşlık Derneği

Yurttaşlık Derneği (önceki  adıyla  Helsinki Yurttaşlar Derneği), temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

Faaliyetlerine uluslararası Helsinki Yurttaşlar Meclisi girişimiyle eşzamanlı olarak 1990 yılında başlayan Helsinki Yurttaşlar Derneği, 1993 yılında, uluslararası niteliği Bakanlar Kurulu’nca da tanınan bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul’da kuruldu. Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin ismi, 2016 yılında yapılan Genel Kurul kararı ile Yurttaşlık Derneği olarak değiştirildi.

Dernek, temel hak ve özgürlükler, barış, çoğulculuk, yurttaşlık ve demokratikleşme alanlarında çalışmalar yürütür. Uluslararası sözleşmelerde de ifade edilen haysiyetli bir yaşam, hukukun üstünlüğü ve adalet, hesap veren, şeffaf ve katılımcı kamu idaresi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi değerlerin; toplumsal dokuyu ve barışı, şehirleri ve gezegeni tahrip etmeyen bir ekonominin; çatışma ve sorunların barışçı müzakere, istişare ve diyalog yöntemleriyle çözümlenmesi gibi usullerin gündelik hayatta benimsenerek sivil tabanda somutlaşmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefler.

Web Sitesi: http://www.hyd.org.tr/tr/MÜLTECİ DAYANIŞMA DERNEĞİ

Mülteci Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)

Yurdumuza sığınmış sığınmacı, göçmen veya mülteci durumundaki sahipsiz insanların haklarını korumak ve savunmak için; MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER), 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kuruldu.16 Haziran 2007 tarihinde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Mazlum Der’ in daveti ile, İzmir’ de kurulu bulunan birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) Ankara’dan bir temsilcisinin ve bazı kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımı ile “mülteci sorunu ve İzmir örneği” konulu bir günlük bir toplantı düzenlenmişti. Bu bir günlük çalışmanın sonunda bazı katılımcı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşturulan bir koordinasyon kurulu, 2007′nin Kasım ayına kadar İzmir’de bulunan sığınmacılara, günlük iki öğün yemek yardımı başta olmak üzere çeşitli insani yardım sağladı.

17 Kasım 2007 tarihinde yeniden biraya gelinerek, Haziran ayından o güne kadar yapılagelen çalışmaların bir toplu değerlendirmesi yapılmış, yardım çalışmalarının bundan sonraki süreçte çok daha örgütlü çalışma boyutlarına yükselterek genişletmesinin gereği üzerinde durulmuş ve değişik kesimlerden gelen değişik görüşlerden insanlar, mülteci haklarına duyarlı olmak konusunda birleşerek, 31 Ocak 2008 günü Mültecilerle Dayanışma Derneği’nin kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir.

Web Sitesi: http://www.multeci.org.tr/TÜRK KIZILAYI GÖÇ VE MÜLTECİ HİZMETLERİ

Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri

Türk Kızılayı tarafından göç hizmetleri kapsamında dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın ülkemiz sınırları içerisinde kayıt altında bulunan tüm yabancılara yönelik insani yardım faaliyetleri yürütülmektedir.

Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü; İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, AFAD, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Birleşmiş Milletler ajansları gibi göç alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde kayıt altında bulunan ve yardıma muhtaç durumda yaşayan tüm yabancılara yönelik acil yardım ile uyum ve bütünleşme hizmetleri verilmesi, ayni ve nakdi yardım sağlanması, proje ve programların geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Kızılay Kart (ayni ve nakdi yardım maksatlı dağıtılan akıllı kartlar), çocuk koruma/ çocuk dostu alanlar (4-18 yaş grubuna yönelik sunulan psikososyal destek ve beceri geliştirici faaliyetler), toplum merkezleri (kamp dışında bulunan yetişkin ve çocuk nüfusa yönelik meslek ve lisan kursları ile uyum çalışmaları, psikososyal destek, koruma, yönlendirme ve savunuculuk faaliyetleri v.s.) ve sınır yardımları faaliyetlerinin (Suriye içerisine ulaştırılmak üzere bağışlanan insani yardım malzemelerinin sınır noktalarından gönderimi) yanı sıra kabul ve barınma ile geri gönderme merkezlerinde sunulan hizmetler Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Web Sitesi: https://www.kizilay.org.tr/neler-yapiyoruz/goc-ve-multeci-hizmetleriMÜLTECİ ENTEGRASYON VE DESTEK DERNEĞİ

Mülteci Entegrasyon ve Destek Derneği (Hiraeth)

2014 yılından bu yana mülteci çocukların şehrimize entegrasyonunu ve eğitimlerini dertlenmiş olan ve bu alana yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projelerini gönüllü olarak yürütmüş olan ekimizin çoğunluğunu üniversite öğrencileri oluşturur. Gönüllülük esasına dayanarak oluşturduğumuz bu ekip, çeşitli çalışmalarla yaklaşık üç yıldır birçok mülteci çocuğun hayatına temas etmiştir. Oluşturduğumuz ekip ve kazandığımız tecrübeler neticesinde, çalışmalarımızı sistematikleştirerek daha fazla ve derinlemesine fayda sağlayabilmek adına, 2017 yılında Hiraeth Derneği’ni kurmuş bulunmaktayız.

Web Sitesi: http://hiraethdernegi.com/SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), bağımsız, tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir dernek olarak, Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacılara yardım etmek amacıyla 1995 yılında Ankara’da kuruldu.

Kurulduğu günden bu yana mülteci ve sığınmacıların hak ve hizmetlere erişimleri konusunda sosyal ve hukuki destek veren, psiko-sosyal destek sağlayan, sosyal yaşama uyum sağlamaları amacıyla çeşitli kurslar ve faaliyetler düzenleyen SGDD, bugün 40’tan fazla ilde 60’ı aşkın ofisi ile Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

SGDD, dil, din, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin tüm sığınmacı ve mülteci gruplarına hizmet sunuyor.

2016 yılında Atina’da da ilk yurt dışı temsilciliğini açan SGDD, 20 yıllık deneyimi ile Türkiye dışında yaşayan mülteci ve sığınmacılara yardım etmeyi hedefliyor.

SGDD bünyesinde çalışan sosyal çalışmacılar, saha çalışanları, psikologlar, sağlık eğitmenleri, tercümanlar, avukatlar, uyum uzmanları, engelli uzmanları, dil ve beceri eğitmenleri, gönüllüler, mobil saha ekipler; yerel otoriteler, Birleşmiş Milletler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak mülteci ve sığınmacıların hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Web Sitesi: http://sgdd.org.tr/MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi; ve sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten dernek statüsünde bir sivil toplum örgütüdür. Merkezi Istanbul’dadır..

Mülteci Hakları Merkezi’nin mültecilerin korunması, sığınma hukuku ve politikaları alanında yürüttüğü faaliyetler yaklaşık 15 yıllık bir birikim ve kurumsal süreklilik içinde devam etmektedir. İlk olarak 2003-2005 yılları arasında Istanbul’da bir grup avukat ve mülteci hakları savunucusunun girişimleriyle “Mülteciler İçin Hukuki Destek Programı” ismiyle başlatılan gönüllü hukuki destek çalışmaları; 2005-2015 yılları arasında Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin (hYd) desteğiyle, hYd kurumsal çatısı altında “hYd – Mülteci Destek ve Savunuculuk Programı” ismiyle genişleyerek devam etmiş; nihayet 2015 Mart ayından itibaren ayrı ve yeni bir dernek çatısı altında yeni bir tüzel kimlik kazanmış ve bugünkü “Mülteci Hakları Merkezi’ne” dönüşmüştür.

Web Sitesi: https://www.mhd.org.tr/tr/MAVİ KALEM SOYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Mavi Kalem Soyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Mavi Kalem Derneği)

Mavi Kalem, gönüllülüğün bir yaşam biçimi olduğu fikri etrafında oluşmuştur.

1999 Marmara Depremi Türkiye için toplumsal dayanışmanın yaygın biçimde ortaya çıktığı önemli olaylardandır. Resmi rakamlara göre 17.000 kişini öldüğü ve onbinlerce kişinin yaralandığı 100.000’lerce kişinin evsiz kaldığı bu afet gönüllü çalışma için de bir dönüm noktasıydı. Çok sayıda kadın ve erkek tam da ne yapabileceğini bilmeden deprem bölgesine yardıma gitti.

Mavi Kalem bu süreçte gönüllü yer alan, birlikte çalışma uyumunu yakalayan, paylaşma ve dayanışmanın önemine inanan küçük bir grup tarafından kuruldu, Eylül 2000. İlk çalışma grupları kadınlar ve çocuklar olarak seçilmişti. Afet gibi olağandışı koşullarda çifte dezavantajlı hale gelen kadın ve çocukların psiko-sosyal destek, beceri geliştirme, eğitim ve sağlık konularında desteklenmesi Mavi Kalem’in ilk projeleridir.

Web Sitesi: https://www.mavikalem.org/HER YERDE SANAT DERNEĞİ

Her Yerde Sanat Derneği

Her Yerde Sanat Derneği, Mardin’de ve çevresinde sanatın ulaşılabilirliğini ve yaygınlığını artırmak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası sanat-eğitim projeleri yapmaktadır.

Dernek mülteci çocuklara yönelik olarak kültürel ve sanatsal faaliyetler yürütmektedir. Dernek halihazırda “Sirkhane” Sosyal Sirk Okulu adında bir okul sürdürmektedir. Okul Irak’lı, Suriye’li ve Mardin’li çocuklar için bir sanat ve eğitim merkezi işlevi görmektedir.

Web Sitesi: http://heryerdesanat.org/İLTİCA VE GÖÇ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DERNEĞİ

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği (İGAM)

İGAM, Türkiye’de iltica ve göç konularını çalışan bağımsız bir araştırma merkezinin yokluğunun yarattığı boşluğu doldurmak için; bir grup akademisyen, araştırmacı, gazeteci ve insani yardım  kuruluşu  çalışanı tarafından kurulmuştur. Amacı konuya dair araştırmalar yapılmasını  teşvik  etmek, yapılan akademik çalışmaları desteklemek, verileri kayıt altına almak ve araştırmalar yürütmektir. Hak savunuculuğu, kamusal alanda farkındalık yaratma, lobicilik çalışmaları ve ağ yaratmak temel aktivitelerini oluşturmaktadır. İlk yılında İGAM’ın web-sitesi oluşturulmuş, düzenli seminerler gerçekleştirilmiş, ulusal ve uluslararası konferanslarda yer alınmış ve sunumlar yapılmıştır. İGAM, 2014 Şubat’ında AB destekli bir saha çalışması ile Suriyeli Mülteci Krizi’nde Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü hakkında ilk raporunu yayınlamıştır. Üyeleri aynı zamanda Şanlıurfa’da JIKA’nın (Japonya Kalkınma Ajansı’nın) sağlık hizmetlerine yönelik bir araştırması için Mart – Nisan 2014’te komisyonun idaresini yürütmüşlerdir. Ayrıca İGAM Oxford Mülteci Çalışmaları Merkezi’nin, fonunu Lübnan asıllı Asrafi Vakfı’nın sağladığı, Suriyeli çocukların eğitiminin klitesine yönelik çalışmasının, Türkiye ayağını koordine etmiştir.

Web Sitesi: https://www.igamder.org/ULUSLARARASI MAVİ HİLAL İNSANİ YARDIM VE KALKINMA VAKFI

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC)

2000 yılında kurulan vakıf, doğal veya insan kaynaklı afet mağduru insanların, beslenme barınma, su ve sanitasyon gibi acil ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra özellikle kadın ve çocukların karşı karşıya kaldığı travmaların etkisini azaltmaya yönelik psikososyal faaliyetleri içermektedir. Afet görmüş bölgelerdeki yardım ve rehabilitasyon çalışmalarına ek olarak, özellikle az gelişmiş bölgelerde ve mülteci kamplarında yaşayan dezavantajlı insanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşadıkları sıkıntıları hafifletmeye yönelik faaliyetler de bu kapsamda gerçekleştirilmektedir.

Web sitesi: https://www.ibc.org.tr/TR/mainCARİTAS TÜRKİYE

Caritas Türkiye

Caritas Türkiye Suriye’den gelen mültecilere tıbbi destek, gıda, erzak, detek ve dayanışma sağlıyor.

Web sitesi: https://www.caritas.org/where-caritas-work/europe/turkeyMÜLTECİLER VE SIĞINMACILARLA YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE DESTEKLEME DERNEĞİ

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD)

MSYD, bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.

MSYD uluslararası insani yardım gizlilik standartları çerçevesinde ayrım gözetmeme, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda sürdürmektedir. MSYD ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı aktiviteler ve acil destek çalışmalarıyla krizden etkilenen birey ve toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesinde rol oynamaktadır.

Web sitesi: http://msyd.org/İNSANI MÜDAFA VE KARDEŞLİK DERNEĞİ

İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER)

İMKANDER, yaşanan savaşlar ve işgaller sebebiyle topraklarından ayrılmak zorunda kalan muhacirlere yardım amacıyla 2009 yılında kuruldu.

Web sitesi: https://www.imkander.org.tr/YUVA DERNEĞİ

Yuva Derneği

Yuva Derneği, 2010 yılında Erdem Vardar ve Özge Sönmez tarafından, dünyayı değiştirmek, onu daha iyi, daha adil ve daha sürdürülebilir bir yer yapmak ve tüm canlılar için bir yuva olarak kalmasını sağlamak gayesi ve tutkusuyla kuruldu.

Koruma programı altında ulaşmayı hedefledikleri temel amaç, kişilerin kendilerini ve çevrelerini değerlendirebilmelerine olanak sağlayacak bilgiyi ve güvenli alanları sağlamak, güçlendirici müdahaleler yoluyla kendi baş etme mekanizmalarını oluşturmalarına destek olmak ve temel hak ve hizmetlere erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması yolunda kolaylaştırıcı çalışmalar yapmaktır. Bu temel hedefi gerçekleştirmek adına koruma programında hak temelli ve güçlendirme temelli yaklaşımları bir arada kullandığımız bütünlüklü bir yaklaşımı benimsiyorlar. Bu bağlamda koruma programı altında Yerinde Hizmet (Outreach), Vaka Yönetimi (Case Management), Danışmanlık, Farkındalık Arttırıcı Çalışmalar ve Psiko-sosyal Destek Çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların tümü Koruma Koordinatörünün süpervizyonu altında sahada Türkiyeli ve Suriyeli çalışanlardan oluşan Sosyal Çalışmacılar, Saha Çalışanları, Psiko-sosyal Destek Çalışanları ve Koruma Sorumluları tarafından yürütülmektedir.

Web Sitesi: https://www.yuva.org.tr/koruma/

Kaynak: Bu çalışma sevgili Öğrenme Tasarımları gönüllüsü Yunus Emre Benli tarafından hazırlanmıştır.

4 Yorumlar

 • Aslı Çavuşoğlu

  22 Eylül 2018

  YUVA derneği de mültecilerle çalışan bir dernek.

  1. miracozturk

   23 Eylül 2018

   Merhaba Aslı Hanım,
   Katkınız için teşekkür ederiz, en kısa zamanda sayfaya ekleyeceğiz.

 • çiğdem altunok

  5 Mart 2019

  Hayata Destek Derneği-Support to Life (STL)
  Danimarka Mülteci Konseyi-Danish Refugee Council (DRC)
  Halkların Köprüsü Derneği

 • berivan Sibel SAYDUT

  30 Temmuz 2019

  Mardin Gençlik ve Kültür Derneği’de mülteciler ile çalışma yürütmekte.