• 0537 361 05 96

 • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

BİLİM VE SANAT VAKFI

Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)

Tarihin ve hafızanın kıvrımlarında dolaşarak üzerinde yürüdüğümüz düşünce yolunu bulmaya çalışan Bilim ve Sanat Vakfı (BSV/BİSAV), insanlığın ortak birikimini harmanlayarak bugünü inşa etmeyi kendisine amaç edinen 1986 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşudur.

Bireyin toplumla, toplumun doğayla uyum içinde yaşadığı bir küresel sistemin imkanına inanan BSV, böyle bir sistemin bilgi, inanç ve estetik temellerinin özgürce araştırıldığı bir ortamı hedeflemektedir. BSV, bir yandan çağdaş dünya toplumunun ana dinamiklerini anlamaya, diğer yandan Türk toplumunun tarihi köklerini bulmaya ve bu kökler üzerinde sağlıklı bir geleceğin inşasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Web Sitesi: https://www.bisav.org.tr/TÜRKİYE ZEKA VAKFI

Türkiye Zeka Vakfı (TZV)

Bilgiye, zekaya, insana ve entelektüel değerlere daha fazla önem verilmesini sağlamak amacıyla Türkiye Zeka Vakfı 1995 yılında çalışmalarına başlamıştır. Etkinlik alanları; zekanın değerlendirilmesi, bilgi toplumu, eğitim, yaratıcılık ve girişimcilik, bilim ve sanat, yapay zeka, ar-ge, yazılım ve zeka oyunlarıdır.

Düşünme, algılama, verme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, araştırma- geliştirmeye, bilim yatkın benzeri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve teşvik edilmesine yardımcı olanak amacıyla kurulmuştur.

Web Sitesi: https://www.tzv.org.tr/#/TARİH VAKFI

Tarih Vakfı

Girişim Kurulu’nun çağrısıyla bir araya gelen 264 aydın tarafından Eylül 1991’de Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı adıyla kurulan Tarih Vakfı, başta tarihçiler ve toplumbilimciler olmak üzere, çeşitli meslek ve çevrelerden aydınlarımızın ortak bir girişimidir.

Tarih Vakfı, Türkiye’de tarih bilincini geliştirip yaygınlaştırmayı amaçlayan ve kamu yararı için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Tarih Vakfı, ülkemiz insanlarının tarihe bakışlarına yeni bir içerik, zenginlik kazandırmayı ve tarihi mirasın korunmasını köklü bir duyarlılıkla, geniş toplum kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirmeyi amaçlar.

Web Sitesi: http://tarihvakfi.org.tr/TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI

Türkiye Bilişim Vakfı

Vakfın hedefleri şunlardır:

 • Bilişim yatırımlarının genel ekonomi içindeki payının Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama düzeyine çıkması.
 • Devletin yeniden yapılanması için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri desteğinin sağlanması
 • Toplumun bütün kesimlerine bilişim kültürünün yayılması, toplumun bilgisayar okur yazarlığının artırılması (Ölçüm: Kişi başına düşen TV, telefon, bilgisayar, vb. sayılarıyla).
 • Türkiye’de bilginin serbestçe dolaşım ve paylaşımı için gerekli altyapının oluşturulması (2003 yılına kadar yasal ve yapısal değişikliklerin yapılması).
 • Bilgi toplumunun gereği olarak bireyin, kamu ve özel kesimdeki her düzey yöneticinin sağlıklı karar alabilmesi için gerekli olan bilgiye gerekli zamanda erişebilmesi.
 • Her tür eğitimde toplumun bireylerine bilginin etkili kullanımının öğretilmesi ve bunu sağlayacak altyapının oluşturulması.

Web Sitesi: http://www.tbv.org.tr/CODE.ORG

Code.org

2013’te bilgisayar bilimini ileri götürmek, kadınların ve baskıya maruz bırakılan kesimlerin bu alanlara olan katılımını artırmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşun vizyonu her öğrencinin her okulda bilişim dersi görmesidir. Code.org aynı kimya, biyoloji ve matematik gibi bilgisayar biliminin de müfredatta yer alması gerektiğine inanır.

Web Sitesi: https://code.org/BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ

Bilim Kahramanları Derneği

Bilim Kahramanları Derneği’nin amacı; bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılması ve teşvik edilmesi için çalışmalar yapmak, çocuk ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmalarını sağlamak.

HedefleriBilimsel üretim süreçlerini ve bilim insanlarını desteklemek, çocuk ve gençlerin, 21. yüzyıl becerilerine sahip, üretken ve duyarlı dünya vatandaşları olarak yetişmelerine katkı sağlamak, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya ve gezegenin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik bilimsel çalışmalar yapmak.

Web Sitesi: https://www.bilimkahramanlari.org/tr/TÜRK ASTRONOMİ DERNEĞİ

Türk Astronomi Derneği

Türk Astronomi Derneği 1982 yılında kurulmuştur. Derneğin amaçları:

 • Astronomi ve Astronomi ile ilgili bilim dallarının gelişmesini ve yurt içinde yaygınlaşmasını sağlamaya çalışmak,
 • Ülkenin teknolojik ve iktisadi kalkınmasında astronominin ve Türk astronomlarının katkılarının teşvik edilmesi, değerlendirilmesi ve arttırılması için uğraşmak,
 • Orta ve yüksek öğretimde astronomi eğitiminin çekiciliğini, etkinliğini ve verimini arttırmak için çaba göstermek,
 • Benzer amaçlarla kurulmuş, ya da kurulacak olan ulusal ve bakanlar Kurulundan gerekli izni aldıktan sonra, uluslararası derneklerle işbirliği yapmak,
 • Astronomi alanında üyelere ve kamuoyuna yönelik kitap, bülten, dergi, bilgisayar yazılım, bilimsel içerikli video, kasetler v.b. yayınlamaktır.

Web Sitesi: http://www.tad.org.tr/BİLİM ELÇİLERİ DERNEĞİ

Bilim Elçileri DerneğiBilim Elçileri Derneği; bilimi teşvik etmeyi, bilim iklimini oluşturmayı kendisine ilke edinen bir sivil toplum kuruluşudur.“Bütün Cümleler Yeniden Yazılmalı!” diyen kuruluş, 21. yüzyılda sorunların değil çözümlerin konuşulması gerektiğine inanıyor. Bu inançla tüm cümleleri yeniden yazıyor ve dünyayı bulduğumuzdan daha güzel bırakmak hayaline koşuyor.İsviçreli ressam Paul Klee’nin “Çizgi yürüyüşe çıkmış bir noktadır” cümlesinden ilham alarak değer verdikleri noktalarla çizgilerini oluşturuyorlar. İlk noktası Bilim olan çizgilerinin yürüyüşe çıkan diğer 6 noktası ise:

 • Evrensellik
 • İlham
 • Gönüllülük
 • Paylaşım
 • Samimiyet
 • Sürdürülebilirlik’tir.

Web Sitesi: http://bilimelcileri.com/TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI VAKFI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı

Türkiye’nin, daha iyi bir dünya adına savunduğu tezleri daha gür seslendirebilmek, ekonomisini güçlendirmek ve her alanda bağımsız olabilmek için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğuna inanan bir grup genç girişimci ve genç profesyoneller.

Yürütmekte oldukları proje ve çalışmalarla, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesine yönelik katkı sağlamayı hedefliyorlar. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın amacı; gençlerin kabiliyetleri doğrultusunda teknoloji geliştirme süreçlerine katılımını sağlamak; stratejik açıdan kritik, yüksek katma değerli ya da küresel rekabet koşulları gereğince millî ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük girişim, Ar-Ge, proje faaliyetleri yapmak ve desteklemek; genç yetenekleri eğitmek; girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bütün bu alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktır.

Web Sitesi: http://turkiyeteknolojitakimi.org/

Kaynak: Bu çalışma sevgili Öğrenme Tasarımları gönüllüsü Gamze Özdemirci Kuzu tarafından hazırlanmıştır.

4 Yorumlar

 • Merve

  22 Eylül 2018

  Bilim kahramanları derneği de bu sayfaya eklenebilir

  1. miracozturk

   23 Eylül 2018

   Merhaba Merva Hanım,
   Katkınız için teşekkür ederiz, en kısa zamanda sayfaya ekleyeceğiz.

 • DND

  21 Mayıs 2023

  Çok bilgi vericiydi. TEŞEKKÜRLER.
  TÜBİSAD derneğinide ekleyebilirdiniz

 • Gökhan Erzurumluoğlu

  8 Ağustos 2023

  Bu güzel çalışma için teşekkürler. Türkiye Bilişim Derneği 1971 yılında kurulmuş, 1994 yılında Kamu Yararına Dernek Statüsüne getirilmiş Bilişim Sektörünün en köklü derneğidir. Eklenmesinde yarar olur düşüncesindeyim.