• 0537 361 05 96

 • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

Sorgulama, öğrencilerde ilgi, yaratıcılık, düşünme gibi süreçleri harekete geçirmekte ve öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirmektedir. Böylece sorgulama zihinden parmaklara doğru ilerlemekte, öğrencilerin kendilerini sorgulamalarına ve geleceklerine yön vermelerine katkı sağlamaktadır ve sorgulayan öğrencilerde çeşitli beceriler gelişmektedir.

Bu beceriler sorgulayan öğrencilerin özellikleri olarak karşımıza çıkar. Bunlar:

 • Bir sorunu ya da iddiayı açık biçimde ifade eder,
 • Düşünmeden hareket etmeme, düşünme sürecini kontrol etme ve tarafsız düşünür,
 • Ön bilgilerini kullanır,
 • Sorgulama amacını belirleme, buna uygun yöntem ve teknikleri kullanır,
 • Bir düşünceyi oluşturmada azimli olur,
 • Bildiklerini ve bilmediklerini ayırt eder,
 • Bildiklerinin doğruluğunu belirler,
 • Öne sürülen iddiaları, nedenleri ve kanıtları araştırır,
 • Sunulan bilgideki mantıksızlıkları, yanlışlıkları ve akıl yürütmeleri tanımlar,
 • Olgular ve düşünceler arasındaki farkları ayırt eder,
 • Bilginin değerini ya da uygunluğunu değerlendirmek için mantıklı ölçütler belirler,
 • Yeterli kanıt buluncaya kadar şüphe eder,
 • Temel ve önemli sorular sorarak derinlemesine inceler,
 • Çözümler üretme ve çözümleri değerlendirir.

Kaynak: Şahinel, S. (2002). Eleştirel Düşünme. Ankara: Pegem.