• 0537 361 05 96

  • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

Hepimiz, içimizde her sabah bizimle uyanan bir merakla büyüdük. Ne? Neden? Nasıl? Soruları ailelerimize zor anlar yaşattı ve bir gün bir yerde sorular sormayı, sorgulamayı ve cevaplar keşfetmeyi bıraktık (İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre çocuklar günde ortalama 300 soru soruyorlar). Eğitim hayatının önceden çalışılıp, hazırlanmış bilgileri ve kalıp soruları, bizim yaratıcı ve dünyayı anlamaya yönelik sorularımızı elimizden aldı.

Günümüz eğitimcilerine, öğrencileriyle ilgili sorunların ne olduğunu sorsak, muhtemelen en başta gelen sorunlar arasında ‘’bilgiyi sorgulamadıkları ve araştırmadıkları’’ olur. Bu durumun ana nedenini sorsak yine muhtemel cevaplar arasında sorgulatmayan, araştırmaya yönlendirmeyen eğitim sistemi ve eğitimciler olarak gelecektir.

21.Yüzyıl eğitimcileri; öğrencileri günümüz koşullarına hazırlarken, yetkinlik (bilgi, beceri, yaklaşım/ davranış) gelişimine önem vermeli. Şunu kabul edelim artık insanlık için bilgiye ulaşmak çok kolay, ancak doğru bilgiye ulaşmak, tek bir kaynağa değil birçok kaynağa bakarak, gerçek bilgiyi harmanlayabilmek, bunu yaparken kendi fikirlerini, yenilikçi bir şekilde ortaya koyabilmek, bir ekiple çalışabilmek ve topluluk önünde konuşabilmek çok da kolay meziyetler değil. Aslında saydığımız bu yetkinliklerin kazanılmasını sağlamak çok da zor değil, günümüz eğitimcileri tüm bu meziyetleri Proje Tabanlı Öğrenme yöntemiyle kolaylıkla geliştirebilirler. Nasıl mı?  işte böyle;

PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN 8 ALTIN KURALI

  • BİLGİ, KAVRAMA, BAŞARIYA GÖTÜREN BECERİLER: Proje tabanlı öğrenme yönteminin hedefleri; öğrencilerin kritik düşünme becerisini güçlendirmek, çok yönlü araştırma yapabilme becerisi kazandırmak, sorun çözme yeteneğini geliştirmek, kendiliğinden sorumluluk alarak planlama yapabilmelerini sağlamak, işbirliği ve ortak çalışma becerisini güçlendirmek, topluluk önünde konuşma ve sunum yapma yetkinliği kazandırmaktır.
  • ZORLAYICI SORU VEYA SORUN: Öğrencilerin çalışma yapmaları istenen soru veya sorun anlamlı ve belli zorluklar içeren şekilde hazırlanmalıdır. Doğru soruyu veya sorunu bulmak yöntemin başarılı olmasındaki en önemli aşamadır. Sorunun tek ya da çok belirgin cevapları olmamalı ve öğrencilerin merakını tetiklemelidir. Öğrenci soruyu yada sorunu cevaplarken bir çok farklı konuyu araştırabilmelidir. Bu araştırma yolculuğunda öğrenciler kaynaklarını (kitap, makale, haber, video, film, uzman vs), hangi konuları ve nasıl araştıracaklarını öğretmen rehberliğinde şekillendirirler.
  • SÜRDÜRÜLEBİLİR KEŞİF: Öğrencilerin büyük bir titizlikle dahil oldukları, sorular sorup, araştırmalar yaptıkları, bir çok farklı kaynağı taradıkları ve sonuçlar çıkardıkları süreçtir. Öğrencilerin bu süreçte bilgiye ulaşmak için farklı kaynakları taramalarına önem verilir. Sadece internet değil, gerçek durum incelemeleri, uzman görüşmeleri, deneyim kazanarak kişisel deneyimlerinin aktarılması, deneyler gibi bir çok araştırma yöntemi bu sürece dahil edilmeli, bilgiye ulaşmak için birden fazla kaynak kullanılmış olmalıdır.
  • ÖZGÜNLÜK: Projeler ve proje kapsamında verilen görevler, kullanılacak araçlar gerçek hayatla bağlantılı planlanabilir, kalite standartları veya etkisi bulunan araştırmalar referanslarıyla belirtilmelidir. Bununla birlikte projeler öğrencilerin kendi fikirlerini, ilgilerini belirttikleri kendi hayatlarıyla bağ kurdukları çalışmalarda olabilir. Her iki çalışmada da ezbere bilgiden çok var olan bilginin araştırılıp, kendi düşünceleriyle sentez yaparak özgün bir sonuca ulaşmaları istenir. Örneğin tarih dersi için belli bir tarihi olayla ilgili çalışma yapabileceğiniz gibi, öğrencilerden kişisel tarihlerini araştırmalarını ve bu tarihe yönelik bir kişisel müze oluşturmalarını isteyebilirsiniz. Bu durumda öğrenci tamamen kendi kişisel hayatına yönelik bilgi toplayacaktır ama çalışmayı yaparken tarihin ne olduğu, hangi unsurlardan oluştuğu, nasıl yazıldığı ve müzecilik hakkında araştırma yapması, uzmanlarla görüşmesi, müze ziyaret etmesi vs. gerekecektir.
  • ÖĞRENCİ KARARI VE SEÇİMLERİ; Öğrenciler nasıl çalışacakları, ne ortaya çıkaracakları ve hangi alanda yoğunlaşacakları konusunda özgürdürler. Öğretmen asla sonucu söylemez sadece çerçeveyi belirler ve rehberlik eder. Yöntem tüm süreçte öğretmen rehberliği gerektirir. Öğrenciler seçimlerinde özgürdür, öğretmen araştırma alanlarının olabildiğince çeşitli olması konusunda sadece yol gösterir.
  • YANSIMA: Öğrenciler öğrenme süreçleri, karşılaştıkları zorluklar, bu zorlukların nasıl üstesinden geldikleri, kazandıkları bilgi, beceri ve deneyimler üzerine değerlendirme yapıp, duyguları ve gelişimleri hakkında konuşurlar.
  • KRİTİK DEĞERLENDİRME VE DÜZELTME; Öğrenciler birbirlerine geri bildirim verir ve kendi çalışmalarıyla ilgili geri bildirim alırlar. Tüm verilen geri bildirimleri çalışmalarını ve çalışmaları sonucunda çıkaracakları ürünü (ürün sunum, video, bir uygulamanın sunumu veya aktivite olabilir) güçlendirmek için kullanırlar.
  • TOPLUM / TOPLULUK İÇİN ÜRÜN; Öğrenciler geribildirimler ışığında çalışmalarının sonucu olan sunum, gösteri, uygulama veya deneyimi sunulabilir ürün haline getirirler ve öğretmenleri, sınıf arkadaşları yanı sıra ailelerin, konuyla ilgili uzmanların veya ilgili kişilerin, diğer öğretmen ve öğrencilerin katılımının olduğu bir kitleye sunum yaparlar.

Örnek: Amerika’da bir okul, öğrencilerine; tarih dersinde gruplar oluşturarak bir parti kurmalarını, partilerinin ilkelerini, sloganını, logosunu, enerji, eğitim, sağlık gibi konulardaki politikalarını belirlemelerini ve tüm okula konuşma yapmalarını içeren bir PTÖ planı sunmuştur. Süreç kapsamında öğrenciler tarihteki partileri, parti sistemlerini, mevcut politikaları araştırmış ve bir partiyi nasıl kurabileceklerini öğrenmişlerdir. Bu çalışma aktif katılım ve vatandaşlık için de önemli bir uygulama olmuştur.

Proje tabanlı öğrenme yöntemi uygulanırken öğretmenlerin tüm planı, değerlendirme kriterlerini, beklenen sonuçları çok iyi planlaması ve öğrencileri yönlendirecek tablolar hazırlaması gerekmektedir.