• 0537 361 05 96

  • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

GloRe nedir?
GloRe bir sertifikasyon sistemidir. Bu sertifikasyon sistemi, bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışan kişilerin sosyal becerilerinin tanınmasını sağlayan bir sistemdir.  Bu sistem gönüllülere, yaptıkları gönüllü çalışmalarda kazandıkları sosyal becerilerin onaylanmasını sağlayan bir sertifika sunar.

GloRe sisteminde gönüllü olmanın sağladığı faydalar:
– Sistemin sunduğu e-öğrenme modülleri aracılığıyla edinilen sosyal becerilerin derinlemesine öğrenilmesini
– Uluslararası ağ tarafından tanınan sosyal becerilerin kazanıldığını onaylayan bir sertifikanın özgeçmişe eklenmesini
– Avrupa ve Türkiye’deki gönüllü projeler için küresel çapta nitelik izleme sisteminin parçası olmayı

GloRe Ağı Uluslararası Ortaklığı
GloRe Ağı, sertifikasyon sistemini kullanan tüm kuruluşları bir araya getirir. Ağ, kalite kriterlerine uyan tüm kuruluşlara açıktır. Dünyanın her yerinden hem gönüllülerden hem de STK’lardan oluşan kitlesini genişletmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Tasarımları’da GloRe Ağında!
GloRe ağına katılarak sağlamaya çalıştığımız faydalar şu şekilde:
– Gönüllülerimizin istihdama erişimini iyileştirmek,
– Gönüllülüğün önemi hakkında farkındalığı artırmak,
– Gönüllülerimizin geliştirdikleri sosyal becerilerin uluslararası sistemde tanınırlığını sağlamak,
– Uluslararası gönüllü STK ağının güçlendirilmesine destek vermek,
– Diğer gönüllü kuruluşlarla ağ oluşturmak,
– Gönüllü sosyal becerilerin tanınması ve geliştirilmesinin yanı sıra değişim programlarını ve tekniklerini iyileştirilmesine katkı sağlamak.

Yer Aldığımız Çalışmalar
Gloria Ağı şemsiyesi altında, Euroteck projesiyle İrlanda, Almanya, İtalya ve Türkiye’den gelen 17 kişiden oluşan sivil toplum temsilcileri ile 19-23 Nisan tarihleri arasında Milano’da toplumsal fayda ve sosyal etki için Türkiye-Avrupa STK’ları arasındaki işbirliği fırsatları geliştirmek, ortaklıkları güçlendirmek, gönüllü gelişimini desteklemek amacıyla toplantılar ve yerel STK ziyaretleri yapıldı.

13-19 Mayıs tarihlerinde İtalya’nın Belvedere şehrinde gerçekleşen “Euro-Turkish Civil Society Recognition– EUROTUREC Training of Multipliers” projesinde yer aldık. Proje süresince; GloRe – Uluslararası Gönüllü Sertifikasyonu’nun kullanımı, organizasyonlarda gönüllü yönetimi ve gelecek hedeflere yönelik proje yazma eğitimleri aldık. Proje kapsamında bizler de Öğrenme Tasarımları gönüllülerinin uluslararası sertifikasyonunu gerçekleştireceğiz.