• 0537 361 05 96

  • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

Günümüzde eğitim sadece bilgileri alma ve zihne yerleştirme işlemi değildir. Bilgileri anlamadan zihne yerleştirmek mümkün değildir. Bu süreçte sorgulamanın büyük rolü vardır. Sorgulama yapmadan bir bilgiyi derinlemesine anlamak ve öğrenmek mümkün değildir. İnsanlar günlük yaşamda çeşitli bilgileri öğrenmek, anlamak, gelişmelere uyum sağlamak ve mutlu olmak için sorgulama becerilerinden yararlanırlar. Sorgulama işlemi aklı ve bilgileri iyi kullanmayı gerektirmektedir.

Eğitimde sorgulama üç düzeyde ele alınmaktadır.

Sorgulama: Temel sorgulamayı kapsamaktadır. Sorgulama, öğrencilerin öğrenme ve anlama düzeylerini geliştirmek için bilgi, beceri, teknik, tutum gibi hususlara yönelik soruları içermektedir

Oto sorgulama: Öğrencilerin dinleyerek veya okuyarak aldıkları bilgileri bilinçli olarak incelemeleri, kendi kendilerine sorgulamaları, giderek sorgulama becerilerini geliştirmeleri, kendi öğrenmelerini planlama, kontrol etme ve yönlendirmelerini içermektedir. Bu süreçte bilgileri anlayıp anlamadıklarını sorgulama, dikkat, öğrenme gibi becerileri geliştirme de önemli olmaktadır. Bu, sorgulamanın ikinci düzeyi olmakta, burada sorgulama işlemi bireye yönelmekte ve birey kendini sorgulamaya başlamaktadır.

Meta sorgulama: Öğrencilerin üst düzey anlama ve öğrenmelerini sağlamak için öğrenme, anlama ve düşünme süreçlerini sorgulayarak değerlendirmeleri ve giderek sorgulama süreçlerini sorgulamalarıdır. Bu, sorgulamanın üçüncü düzeyi olmaktadır. Bu aşamada birey hem kendini hem de sorgulama işlem ve sürecinin tamamını gözden geçirerek sorgulamaktadır. Öğrencilerin sorgulama sürecinde aşama aşama ilerlemesi ve bu becerilerini geliştirmesi beklenmektedir.

Kaynak: Güneş, Firdevs (2016): Eğitimde Sorgulamanın Gücü: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:5 Sayı:2