• 0537 361 05 96

  • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

1.ÖĞRENEN ODAKLI:
E-Learning kursları, öğrenenlerin profesyonel yaşamdaki ihtiyaçları, rolleri ve sorumlulukları ile ilgili ve spesifik olmalıdır.

2.BÖLÜMLER:
E-Learning içeriği, yeni bilginin özümsenmesini kolaylaştırmak ve öğrenme için esnek zaman planlamasına izin vermek için bölümlere ayrılmalıdır.

3.İLGİ ÇEKİCİ İÇERİK:
İlgi çekici ve motive edici bir öğrenme deneyimi geliştirmek için öğretim yöntem ve teknikleri yaratıcı bir şekilde kullanılmalıdır.

4.ETKİLEŞİM:
Dikkati sürdürmek ve öğrenmeyi desteklemek için öğrenenlere belirli aralıklarla etkileşim sunulmalıdır.

5.KİŞİSELLEŞTİRME:
E-Learning kursları, öğrenenlerin ilgi ve ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde özelleştirilebilir olmalı ve öğrenenlerin aidiyet kurmalarına fırsat tanımalıdır.

Kaynak: The FAO E-learning Academy, “E-learning methodologies and good practices”