• 0537 361 05 96

 • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

Gönüllülük yapmış kişilerin bakış açılarını öğrenmek amacıyla gönüllerimizle birlikte bir araştırma yaptık ve sonuçları sizlerle paylaşıyoruz.

Ankete katılan:
Kişi sayısı:
32 kişi
Yaş grubu: 18 – 51 yaş
Cinsiyet dağılımı: 25 Kadın – 7 Erkek
Şehirler: İstanbul, İzmir, Uşak, Eskişehir, Manisa, Amasya, Trabzon, Sakarya, Denizli, Bursa, Erzurum, Antalya

Ankete katışan kişilerin gönüllülük süreleri:
 • 3 ay
 • 4 yıl
 • 2 yıl
 • Her yıl belli dönem
 • 2 yıl
 • 2 yıl
 • 15 saat
 • 7 saat
 • 3.5 ay
 • 3 gün
 • 8 ay
 • 4 yıl
 • 3 yıl
 • 1 yıl
 • 3 yıl
 • 1 yıl
 • 1 yıl
 • 2 yıl
 • 4 ay
 • 3 yıl
 • 3 yıl
 • 2 yıl
 • 5 yıl
 • 6 ay
 • 2 yıl
 • 2 yıl
 • 4 yıl
 • 7 yıl
 • 4 ay
 • 1 gün
 • 1 gün
 • 3 ay

Soru-1:
Neden gönüllüsünüz?

Gelen tüm yanıtlar:
 • Topluma faydalı birey olabilmek için
 • Hala insanlığın unutulmadığını göstermek için
 • Topluma faydalı bir birey ve yardıma ihtiyaç duyanlara yardım etmek
 • Lösemi hastası çocukların tedavi süres,nce yanlarında olduğunumuz hissettirmek ve tedavi masraflarında limden geldiğince küçük bir katkıda bulunmak.
 • Hayvanları seviyorum
 • Farklı insanların din, dil, ırk, yaş, engel göstermeksizin hayatlarına dokunmak, kalplerine bir nebze de olsa tohumlar ekmek ve şu kısacık ömrümüzde nefes alıp, yiyip içip ömrümü tamamlamak yerine bana verilen uzuvlarla birine el uzatmak ve kocaman sarılmak için.
 • Hem okulumuzun yapmış olduğu bir toplum hizmeti hem de yaşlılar ve çocukları çok sevdiğim için onlara yararlı ve faydalı olabilmek adına
 • İş yerimizin düzenlemiş olduğu bir etkinlik sayesinde yurtta yaşayan çocukların yaşamlarına birazda olsa ortak olmak için.
 • Yardımlaşmayı seviyorum
 • Karşılık bekelemeden iyilik yapabilmek için
 • Kendi edinmiş olduğum bilgi ve deneyeimleri başkalarıyla paylaşmak bunu bir karşılık beklemeden yapmak.
 • İş bulamıyorum ve boş durmak istemiyorum. Deneyim kazanmak, süreçleri takip etmek.
 • Topluma yararlı bir birey olabilmek için gönüllüyüm.
 • İnsanlara faydalı olabilmek için
 • Sevdiğim bir ilgi alanı olduğu için.
 • İnsanlara yararımının olacağını düşündüğüm için.
 • Bu işi sevdiğim için.
 • Bir hayata dokunmak beni çok etkilediği için
 • Döngüde olmak, bilgi-emek alışverişi
 • Çünkü gönüllülük, gönülden gelir.
 • İçimden geldiği için.
 • Birlikten güç geldiğine inanırım
 • Mutluluğumu arttırıyor daha ne olsun
 • Tam bir neden söyleyemiyorum ama sonuçları güzel olan şeylere katkı sağlayabildiğim için diyebilirim.
 • Başkalarına faydalı olmak topluma katkı sağlar. Ruhuma iyi geliyor. Kendimi geliştiriyorum.
 • Faydalı olmak istedim.
 • İnsanlara faydalı olabilmek için gönüllüyüm.
 • Hayvanlara yardım etmek, doğayı korumak ve insanlara örnek olabilmek için gönüllüyüm.
 • Yaptığım işin başka insanlara faydalı olmasını istediğim için gönüllü olarak bu işi yaptım.

Soru-2:
Gönüllülük sürecinin size kazandırdığı 3 şey nedir?

Gelen tüm yanıtlar:
 • “İşe yarar hissetmek – Katı sağlamak”
 • “İnsanlık – Alçak gönüllülük – Mutluluk”
 • “Hoşgörü – Arkadaşlık – Empati”
 • “Mutluluk – Fedakarlık – İyiliğin gücü”
 • “Hayvan hakları konusunda bilinçlenmem – Topluma yararlı bir birey olmam – Çevremi buna biliçlendirmem”
 • “Empati – Fazlaca duygusallık ama devamında rayonellik – Daha çok öğrenme ve daha çok faydalı olma isteği”
 • “Yardımlaşma – Onları anlama ve empati kurma”İşe yarar hissetmek – Katkı sağlamak”
 • “İnsanlık – Alçak gönüllülük – Mutluluk”
 • “Hoşgörü – Arkadaşlık – Empati”
 • “Mutluluk – Fedakarlık – İyiliğin gücü”
 • “Hayvan hakları konusunda bilinçlenmem – Topluma yararlı bir birey olmam – Çevremi buna biliçlendirmem”
 • “Empati – Fazlaca duygusallık ama devamında rayonellik – Daha çok öğrenme ve daha çok faydalı olma isteği”
 • “Yardımlaşma – Onları anlama ve empati kurma – Bilgi sahibi olmak”
 • “Sevgiyi paylaşmak – İyilik yapmanın bulaşıcı olduğu – Aileye kıymet vermek”
 • “Empati kurabilmek – Karşılık beklememek – Sabırlı olabilmek”
 • “Bilgi sahibi olmak – Sevgiyi paylaşmak – İyilik yapmanın bulaşıcı olduğu – Aileye kıymet vermek”
 • “Empati kurabilmek – Karşılık beklememek – Sabırlı olabilmek”
 • “İnsanlara bir şeyler katabiliyor olmak – Beklentisiz çalışabilmek”
 • “Dayanışma – Bir şeyler öğrenmek – Sosyal etkileşim”
 • “Daynışma – Sabır – Gözlem ve krize müdahale yeteneği”
 • “Toplumsal dayanışmanın sağlanmasına katkı sağlamak – Birey olarak varlığının değer gördüğünü hissetmek – Yeni şeyleri uygulayarak öğrenmek”
 • “Empati yapabilme – Sorunları imkanlar dahilinde çözebilme yetkisi – Daha fazla insanların hayatlarına ve hikayelerine dokunabilme imkanı”
 • “İnsan ilişkilerim güçlendi – Kişisel gelişimimde fayda sağladı – Kendimi ifade edebilme yetim güçlendi”
 • “Sevgi-saygı – Mutluluk – Sosyalleşme”
 • “Utanma kaygısını giderme – İnsanlarla iletişimin artması – Güzel arkadaşlık ilişkileri”
 • “İletişim becerisi – İnsanları anlayabilme – Sosyalleşme”
 • “Azim – Hırs – Başarı”
 • “Yaşama bağlılık – Güzelliklerin farkına varmak – Farkında olmak”
 • “İletişim – Yaş farklarına göre davranışlar – Değişim”
 • “İnsanlarla etkili iletişim – İlerlemek – Well being ( beden,zihin, ruhun birlikte huzuru, iyi olma iyide kalma)”
 • “Öğrenmek – Karşılıksız verebilmek – Karşılık beklememek.”
 • “Çözüm üretme – Ortak karar verebilme – Daha çok sosyal etkileşim diyebilirim.”
 • “Mutluluk – Yaratıcılığımın artması – Üretkenliğimin artması.”
 • “İyi şeyler olduğunu görmek- Fayda sağlayabilmek -Gelişmek”
 • “Çok fazla, belki yıllarca elde edebileceğim deneyimi daha kısa sürede kazandım. – Eskisinden çok daha sosyal ve girişken bir insanım. – Daha kaliteli bir hayatım olduğunu düşünüyorum.”
 • “Yardım ettiğim insanlarla empati yapabilmemi sağladı. – Kendime olan güvenimi artırdı. – İnsanları mutlu etmek bana da iyi geldi.”
 • “Sevgi – Yardım etme isteği – Özgüven”
 • “Pozitif duygular – Farkındalık – Sosyal ağ”
 • “Daha merhametli bir insan oldum. – Elimdekilerin kıymetini bilmeyi öğrendim. – Sevgi ve mutluluğun paylaştıkça artan bir şey olduğunu anladım.”

Soru-3:
Gönüllülük sürecinin gelişmesi için öneriniz var mı?

Gelen tüm yanıtlar:
 • Gönüllülüğü esas alan faaliyetlerin dijital medya platformunda daha fazla reklam, tanım yapılması.
 • Daha çok insanın gönüllü olması ve gönüllülüğün umut olduğunu göstermek
 • Toplum bu konuda bilinçlenirse daha çok kişiye yardımcı olabiliriz.
 • Toplumun her alanında yardıma ihtiyacı olan herkese ve her şeye ses olmalıyız. Belirli yardım kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek ve gönüllülük esaslı projelerin toplum bazında daha fazla kişiye ulaşması için çeşitli projeler yürütülmeli.
 • Hayvanlara daha iyi davranılabilir.
 • Gönüllülüğe yeni katılan arkadaşlarımızın oryantasyon eğitiminden geçmesi, gönüllülük yapacak kişilerin gönüllülük yapacakları alan hassas bir alansa psikolojik testlere tabi tutulması gerektiği kanısındayım.
 • Bu konuda herkesin bilinçlenmesi ve mutlaka herkesin gönüllü olarak insanlara ve çevreye katkı sağlaması.
 • Daha çok okul, iş yerleri veya gönüllü insanlarımız böyle etkinlikler düzenlese daha çok insana ulaşabiliriz.
 • Farkındalık için daha çok çalışmalar yapılması.
 • Yapılan çalışmaların daha fazla duyurulması.
 • Gönüllülük sürecinde yaptığım işlerin dışında da işler yüklenerek gönüllülüğün suistimal edilmemesi, gönüllülerin motivasyonunun yüksek tutulması ve şevklerinin kırılmaması. Gönüllülüğün devam etmesi için onlara çeşitli eğitimlerle destek sağlanması.
 • Her yaşta ve her alanda gönüllülük yapılabilir. Emek sömürüsüne dönüşmeyen bir gönüllülük sistemi oluşturmayı önemli buluyorum. Bireylerin gönüllü faaliyetlerde bulunmak için farklı motivasyon kaynakları olabilir (deneyim kazanmak, iş öğrenmek, bilgilerini paylaşmak, sosyalleşmek, belli bir gruba aidiyet geliştirmek gibi).
 • Daha geniş bir eğitimci ağı oluşturulması ve her ihtiyaç olan yere bu ağdan yönlendirmeler yapılabilmesi. Daha fazla kıyıda kalmış ilçeler ve mahallelere ulaşılabilmesi.
 • Duyuru, öğrenci bilgilendirme, form gibi etkinlikler ile geliştirilebilir.
 • İnsanları gönüllü olmaya teşvik edecek planların yapılması.
 • Duyurulabilir.
 • Böyle projelerin daha çok olması.
 • Topluma daha çok yansıtılmalı.
 • Benim açımdan yok.
 • Soruyu öğrenme tasarımları için mi sordunuz yoksa genel mi bilmiyorum ama yılda bir kez gönüllük başvuru yapıldığı için çok üzgünüm.
 • Ben dönemsel olarak programlara katılıyorum ve programlarda bazı görev-sorumluluklarım oluyor. Yerine getiremeyeceğim ve ya almak istemediğim görevlerde (ki bu aşırı durumlar haricinde mümkün bile değil) insanların farklı bakışlarına maruz kalıyorum.O zamanlarda onların gönüllülüğün anlamından uzaklaştığını düşünüyorum.Gönüllülük içten gelerek yapılandır zorla kimseye bir görev verilmez, ama görevsiz sadece uzaktan sevmekle de olmaz.Çok uzun oldu ama anlatabildim mi bilmiyorum 🙂
 • Daha çok yeni benim için bir şey diyemiyorum.
 • İnsanlar gönüllüğü staj sanıyorlar, karşılık beklemeden yaptıkları şeyin sonunda bir şey olsun, fark edilsinler istiyorlar.Biz bunu nasıl değiştiririz uzun uzun düşünmek lazım gibi.
 • İnsanların yarışmaya girdikleri bir kurumda kısa süre gönüllük yaptım ve sirkülasyon o kadar çoktu ki, temel tema daha oturmamıştı.Esas olan gönüllülük unutmamak lazım.
 • Kurumlar ile ilgili mi yoksa insanlarla ilgili mi? Kusura bakmayın soruya soruyla cevap verdim ama sorunun ucu çok açık bir cevap veremeyeceğim.
 • Gönüllülük süreci bence çok hassas. Mutlaka inandırdığı amaca hizmet etmeli. Beklentiyi karşılamadığında tüm inanç ve bağlılık ortadan kalkıyor.
 • İnsanlar bilinçlendirilirse, konularla ilgili bilgi sahibi olurlarsa, gönüllülerin artacağını düşünüyorum.
 • Yardıma muhtaç insanlarla bir arada bulunmak.
 • Yaşıtlarıma baktığımda bir şeyi gönüllü yapmanın onlara çok zor geldiğini gözlemledim. Ama adı üstünde bu bir gönüllülük, içeriden hissetmedikçe yapılabileceğini sanmıyorum. Maalesef bir önerim yok.
 • Bir önerim yok ama genel olarak birçok insanın yapması gereken bir iş olduğunu düşünüyorum.

Bu çalışmada destek olan sevgili gönüllülerimiz Esin Erdem, Zeynep Gamze Menteşgil, Canan Dengey, Yenal Yıldırım, Simay Yıldız ve Hilal Besire Ayurmuş’a çok teşekkür ederiz.