• 0537 361 05 96

  • Galata Kuledibi Beyoğlu / İstanbul

ÇOCUK MEYDANI İLE

Çocukların yüksek yararını düşünen ve çocuklar arasında yaş, cinsiyet, dil, din, ırk vb ayrım gözetmeyen bir kurum olarak, çocuk haklarının, başta çocuklar olmak üzere aileler, eğitimciler, sivil toplum çalışanları ve farklı kurumların katılımıyla konuşulacağı ”Çocuk Meydanı’ adlı buluşmaları planlıyoruz.

Çevrimiçi olarak gerçekleşecek Çocuk Meydanı‘nda buluşmak için, aynı değerleri savunan “Çocuk Alanında Çalışanlar”, “Eğitmenler” ve “Çocukları” konuşmacı ve/veya katılımcı olarak davet ediyoruz.

Çocuk Meydanı Etkinlikleri:


1. Çocuk Alanında Çalışanlar
ve Eğitmenler Buluşması

Tarih: 21 Kasım Cumartesi
Saat: 14:00-17:00
Yer: Zoom
Katılımcı ve Konuşmacı: Çocuk Meydanı’nın ilk gününe katılımcı veya konuşmacı olarak katılabilirsiniz.

Katılımcı olmak istiyorum!
Katılımcılar, 3 saat boyunca çocuk hakları, çocuk katılımı, eşitlik, çocuk işçiliği gibi farklı konularda gerçekleşecek olan oturumlara katılma imkanına sahip olacaklar.

Kimler katılabilir?
Öğretmenler, eğitmenler, çocuk hakları alanında çalışanlar, yerel yönetimlerde çocuk alanındaki birimlerde çalışanlar ve ulusal, uluslararası çocuk platformları.

* Sadece yetişkin katılımcı alınacaktır.

Konuşmacı olmak istiyorum!
Yetişkin Konuşmacı: Eğer çocuk hakları, çocuk katılımı, eşitlik, mülteci çocuklar, çocuk işçiliği alanında çalışmış ya da hala çalışmaktaysanız. çocuk hakları alanında gerçekleştirdiğiniz iyi örnekleri paylaşmak isterseniz başvuru yapabilirsiniz.

Çocuk Konuşmacı: 18 yaşından küçük, çocuk hakları konusunda yetişkinlere söylemek istediği bir sözü olan çocuklarımız, ailelerin izni ve gözetiminde başvuru yapabilirsiniz.


2. Çocuklarla
Meydan Buluşması

Tarih: 22 Kasım Pazar
Saat: 14:00-16:00
Yer: Zoom
Katılımcılar: Çocuk Meydanı’nın ikinci gününe 7 – 18 yaş arasındaki çocuklar katılımcı olarak katılabilir.

Katılımcı olmak istiyorum!
Katılımcı çocuklar, 2 saat boyunca Öğrenme Tasarımları gönüllüleri ve çocuk alanında çalışan paydaşlarımız tarafından gerçekleşecek olan “Çocuk Hakları” temalı çeşitli oyun atölyerine katılma fırsatına sahip olabilecek.

Oturumların amacı:
– Çocuk hakları üzerine farkındalık geliştirmek
– Çocukların haklar üzerine bilinçlendirmek
– Pandemi nedeniyle eğitimlerinden ve gündemden geri kalmış çocukların bir araya gelip fikir paylaşımı yapabilecekleri bir meydan açmak

* Sadece çocuk katılımcı alınacaktır.


Çocuk Meydanı
İlk Gün Konuşmacıları:

Çocuk Konuşmacılar

Adı-Soyadı: Eylül Hocaoğlu
Yaşı: 10
Sınıfı: 5
Konu: Düşünce Özgürlüğü Hakkı
Konuşma içeriği: Çocukların kendilerini ilgilendiren konularda fikir belirtme ve düşüncelerini rahatça ortaya atıp tartışabilme, konuşabilme, sonuca birlikte ulaşabilme hakları vardir.

* Konuşmacımızın annesi Nazla Hocaoğlu ve babası Haşir Hocaoğlu, Çocuk Meydanı’nda kızlarının yer almasına izin verdiklerini şu şekilde belirttiler:
“Kızımız Eylül’ün “Çocuk Meydanı” adli platformda konuşmacı olarak katılması bizi ziyadesiyle mutlu edecektir.

Adı-Soyadı: Eylül Asya Özen 
Yaşı: 7
Sınıfı: 2
Konu: Çocuk ve Sanat
Konuşma içeriği: Resim sanatını sevmek

* Konuşmacımızın annesi Mihrican Özen, Çocuk Meydanı’nda kızının yer almasına izin verdiğini şu şekilde belirtti:
“Kızımın konuşmacı olarak katılmasından mutluluk duyarım.

Adı-Soyadı: Efe Hamdi Yıldırım
Yaşı: 7
Sınıfı: 1
Konu: Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Konuşma içeriği: Küresel ısınma ve iklim değişikliğine insanların doğayı kirletmesi ve bireysel olarak başta sigara olmak üzere kötü alışkanlıkların neden olduğunu ve bu konuda çocukların oluşturulacak politikalara katkıda hakkı olduğu.

* Konuşmacımızın babası Cafer YILDIRIM, Çocuk Meydanı’nda oğlunun yer almasına izin verdiğini belirtti.

Adı-Soyadı: Nilüfer Altınsoy
Konu: Çocuklar ve Oyun Parkları
Konuşma içeriği: Çocukların kullandığı alanların niteliğinin artırılması.

* Konuşmacımızın annesi Yasemim Altınsoy, Çocuk Meydanı’nda kızınıın yer almasına izin verdiğini belirtti.

Yetişkin Konuşmacılar

Adı-Soyadı: Yasemin Uluçınar
Mesleği: Sosyal Girişimci
Konu: Mevsimlik Çocuk Olmak

Konuşma içeriği:

Mevsimlik İnsanlar, Mevsimlik hayaller, Mevsimlik hayatlar ama Gülmek çok güzel..         

İLO’nun Yaptığı tanıma göre çocuk işçiliğinin Tanımı:

Çocukların yaptıkları çeşitli işler arasında önemli farklılıklar vardır;

Çocukların yaptıkları işlerin hepsi, ortadan kaldırılmak istenilen çocuk işçiliği kategorisine girmez. Çocukların ve ergenlerin sağlıklarına ve kişisel gelişimlerine zarar vermeyecek ya da eğitimlerini aksatmayacak işler yapmalarına genellikle olumlu bakılır.

“Çocuk işçiliği” çoğu kez çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işler olarak tanımlanır.

Mevsimlik çocuk işçiliği de bu tanımın içerisine Girmekte:

Türkiye’de her yıl Evimize giren Gıdayı karşılamak için mevsimlik gezici tarım işçilerinin Mart ayında göç hikayesi başlıyor. Bütün ailenin dahil olduğu bu dönemsel göç hikayesi Kasım ayına kadar sürüyor. Güvencesiz ve en çok can kaybının verildiği alanlardan bitanesi. Bu yükün altında hayallerini ve hayatlarını erteleyenlerin büyük bir bir kısmını çocuklar oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 400.000 çocuk mevsimlik tarımda çalışıyor ve bu her geçen gün artıyor

Adı-Soyadı: Nedim Buğral
Mesleği: Oyun Sağlayıcı
Konu: Sokak Oyunlarının Adaleti

Konuşma içeriği:

Sek sek, kuka, bocce gibi kuralları belli oyunları oynarken yeneriz, yeniliriz. Bu oyunlarda yenmek bize ne gibi duygular yaşatır. Yenildiğimizde ne tepkiler veririz? Bu oyunların çocuk hakları ile ilişkisini birlikte bulacağız ve tabii ki oynayıp eğlenerek.

Adı-Soyadı: Başak İncekara
Mesleği: Şehir Plancısı
Çalıştığı yer: İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
Konu: Oyun Alanları Olan Kentten Oynanabilir Kente

Konuşma içeriği:

Mekansal anlamda çocuk çalışmaları günümüzde giderek artmakta ve çocuk farklı disiplinler içerisinde literatür anlamında daha görünür olmaya başlamakta ancak bununla birlikte kamusal mekanda çocuk görünürlüğü giderek azalıyor. Artık sokaklarımızda oynayan çocuklar göremiyoruz. Halbuki sürdürülebilir, erişilebilir, kapsayıcı, güvenli ve yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyan günümüz kentlerinin hepimizin ortak özelliği, birleştirici bir değeri olan çocuktan öğrenecek çok şeyi var. Çocukların kente katılımını destekleyecek örnekler yaratmak sadece çocuklar için değil hepimiz için daha yaşanabilir bir kent kurgusu için önemli. Öte yandan çocuğun katılım hakkı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesinin 12. Maddesinde görüşlerini oluşturma kabiliyetine sahip her çocuğun kendini ilgilendiren konularda görüşlerini ifade etme hakkı olarak ifade edilmiş ve çocuğun görüşlerine, yaşı ve olgunluğuna uygun özen gösterilmesi yetişkinlerin sorumluluğunda ve savunuculuğunda tanımlanmıştır. Peki biz yetişkinler kentlerimizde çocuklar için nasıl ifade alanları yaratabiliriz? Çocuk Katılımı ve Kent başlıklı oturum da işte bu soruya odaklanmaktadır.

Adı-Soyadı: Melek Okur
Mesleği:  Öğretmen / Elimi Tut Proje Koordinatörü
Çalıştığı yer: İstanbul İl MEM
Konu: Çocuk Hastaların Eğitim Hakkı

Konuşma içeriği:

Tıbbi ihtiyaçları nedeniyle uzun dönem eğitime devam edemeyen çocuklarımızın hastanede ve evde, bilinçli uzman öğretmenler tarafından eğitime dahil edilme süreçleri ve bu durumun çocuklar üzerindeki etkisi.

Adı-Soyadı: Seda Ayar
Mesleği: Psikolog
Çalıştığı yer: Adalet Bakanlığı’na bağlı İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde psikolog
Konu: Suça Sürüklenen Çocuklarla Çalışmak

Konuşma içeriği:

Cezaevi sürecinde ve daha sonraki süreçlerde suça sürüklenen çocuklarla nasıl iletişim kurulur, psikolojik destek nasıl sağlanır, suça sürüklenme öyküleri ve faktörleri nasıl ele alınır, çocuk ve ailesi sürece nasıl dahil edilir ve cezaevi sürecinden sonra çocuk yaşam koşullarına yeniden nasıl adapte edilir.

Buna ek olarak cezaevlerinde psikososyal servisin çocuk hakkındaki sorumlulukları ve görevleri nelerdir? Ne gibi kararlar alırlar? Nasıl çalışmalar uygularlar? Suça sürüklenen çocuğun ne gibi yasal hakları bulunur?

Son olarak ise çocuk, yetişkinlik hayatına suç faktörünü taşır mı? Yoksa bir kurtuluş mümkün müdür?

Adı-Soyadı: Belgin Gökçen
Mesleği:
Eğitimci
Konu: Öğrencilerin yetkinliğini görünür kılmak: Karar Dedektifleri

Konuşma içeriği:

Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme programında “Ekoloji odaklı çocuk katılımının azlığı” problemine karşı geliştirilen Karar Dedektifleri çözümü, öğrencilerin tam ve bütün olduğu içgörüsünden yola çıkıyor ve öğrencilerin yetkinliklerini görünür kılmayı amaçlıyor. 

Adı-Soyadı: Muhammed Atalay
Mesleği:
İçerik ve Proje Sorumlusu
Konu: Öğrencilerin yetkinliğini görünür kılmak: Karar Dedektifleri

Konuşma içeriği:

Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme programında “Ekoloji odaklı çocuk katılımının azlığı” problemine karşı geliştirilen Karar Dedektifleri çözümü, öğrencilerin tam ve bütün olduğu içgörüsünden yola çıkıyor ve öğrencilerin yetkinliklerini görünür kılmayı amaçlıyor. 

Adı-Soyadı: Narod Sahakoğlu
Mesleği:
Sınıf Öğretmeni
Konu: Öğrencilerin yetkinliğini görünür kılmak: Karar Dedektifleri

Konuşma içeriği:

Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme programında “Ekoloji odaklı çocuk katılımının azlığı” problemine karşı geliştirilen Karar Dedektifleri çözümü, öğrencilerin tam ve bütün olduğu içgörüsünden yola çıkıyor ve öğrencilerin yetkinliklerini görünür kılmayı amaçlıyor. 

Adı-Soyadı: Seza Bilge Polat
Mesleği: Matematik Öğretmeni / Yönetici
Konu: Öğrencilerin yetkinliğini görünür kılmak: Karar Dedektifler

Konuşma içeriği:

Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme programında “Ekoloji odaklı çocuk katılımının azlığı” problemine karşı geliştirilen Karar Dedektifleri çözümü, öğrencilerin tam ve bütün olduğu içgörüsünden yola çıkıyor ve öğrencilerin yetkinliklerini görünür kılmayı amaçlıyor. 

Adı-Soyadı: Dr.Cafer Yıldırım
Mesleği: Akademisyen & Hippoterapi Türkiye Projesi Yürütücüsü
Çalıştığı yer: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademisyen
Konu: ‘Hippoterapi Her İhtiyaç Sahibi Çocuğun hakkı olmalı’

Konuşma içeriği:

‘Hippoterapi’ Atların ısı, yürüyüş biomekaniği ve duyusal iletişimi ile sağladığı tamamlayıcı terapi yöntemidir. Özellikle çocuklarda otizm, öğrenme güçlüğü, serebral palsi, özgüven eksikliği veya cesaret, özgüven gelişimi ve kişisel gelişim alanlarında önemli etkileri bilimsel olarak ortaya konmaktadır. Ülkemizde her çocuğun Hippoterapi imkanlarına ulaşabilmesi için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından fonlanan ‘Hippoterapi Türkiye’ projesi ile Ulusal Ağ oluşumu ve çocuklar ile çocuklar alanında çalışanların katkı sağlaması sürecin gelişiminde oldukça önemlidir.

Adı-Soyadı: Tuğba Dönmez
Mesleği: Sınıf Öğretmeni
Çalıştığı yer: Milli Eğitim Bakanlığı Sınıf Öğretmeni
Konu: Karikatürlerle Çocuk Hakları Eğitimi

Konuşma içeriği:

Toplumun bir parçası olarak yaşamlarını sürdüren çocukların haklarını bilen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesinde alacakları eğitimin yadsınamaz bir yeri vardır. Bu bağlamda çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alındığında kullanılacak yöntem ve tekniklerinde çocuk hakları öğretimde önemli bir yeri vardır. Çocukluğun görsel materyallere daha fazla ilgi duyulan bir dönem olduğu düşünülürse verilecek çocuk hakları eğitiminde de görsel materyallerden yararlanmak hem konunun anlaşılmasını kolaylaştıracak hem de konunun daha ilgi çekici olmasını sağlayacaktır. Eğitsel amaçlı kullanılan karikatürler görsel materyal kullanım tekniklerden biridir.

Karikatürler ders içeriğinin daha zengin ve daha renkli hale getirmekle birlikte öğrencilerin dersi algılamasına, sorgulama ve araştırma becerilerine, eleştirel düşünebilmelerine, empati kurmalarına, problem çözme becerilerine katkı sağlayacaktır.

Karikatürlerin bir ders materyali olarak kullanılması dikkat edilecek birçok husus bulunmaktadır. Bu hususlar atölye boyunca ele alınacaktır. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak bir karikatürlerle çocuk hakları eğitiminin öğrencide bırakacağı izlenimler çok farklı olacaktır. Günümüz teknoloji dünyasında karikatürle yapma programları oldukça gelişmiştir. Bu uygulamaları kullanmak ise çocuk hakları öğretimde olumlu bir iklimin oluşmasını sağlayacak. Öğrencinin hem konuyu öğrenmesini kolaylaştıracak hem de öğrencide yaparak yaşayarak öğrenme deneyimi kazandıracaktır.
Bu atölyede karikatürlerin bir eğitim materyali olarak nasıl kullanılacağına değinilecek olup web 2.0 araçlarından öğrencilerle birlikte kullanılacak karikatür yapma programlarına yer verilecektir.

Adı-Soyadı: Yurdanur Ay Paşa
Mesleği: Yazar Eğitmen Öğretmen
Konu: Bir İstanbul Bin Bir Öğrenme Alanı

Konuşma içeriği:

UNESCO Dünya Mirası Listesine sadece bir eseriyle değil tarihi alanıyla girmiş bir şehirdir İstanbul. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde geleneksel çini sanatı, Türk kahvesi, ebru sanatı ve daha pek çok İstanbul şehir kültüründe var olan değerimiz yer almaktadır. Kültür Hakkı Dünya ülkelerinin tanıdığı, UNICEF Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer alan bir haktır. Bu hakkı çocuklara sunmakla yükümlü olan biz, yetişkinleriz. Peki ama nasıl? 

Adı-Soyadı: Bedran Eşer 
Mesleği: Çocuk Dostu Alan Program Sorumlusu 
Konu: Çocuk Güvenliği ve Kurum/Kuruluşların Çalışma İşleyişine Eklenmesi 

Konuşma içeriği:

Çocuk Güvenliği Tanımı  
Çocuk Güvenliği Standartları 
Risk Önlemleri 
İyi Örnek Paylaşımı: Mardin/Her Yerde Sanat Derneği 

Adı-Soyadı: Uzm. Şule Ihlamur 
Mesleği: Özel Eğitim ve Aile Danışmanı
Konu: Özel Çocuklara Alan Açan Bir Kent Tahayyül Etmek

Konuşma içeriği:

Kentin çocuk gelişimindeki etkisi çok büyüktür. Kamusal alanlar, gelişim serüvenini akranlarıyla aynı anda paylaşabilen çocuklara dahi yetmezken, özel çocuklar için imkanlar çok daha kısıtlı.

Özel kelimesi, sadece otizm, zihin engeli gibi çocukları kapsamaz. Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite üstün yetenek gibi çok sık rastladığımız çocuklar için de çevresel koşulların önemi büyük. Keza alanlar sadece çocukların gününü güzel geçirmek için değil geleceğe
umutla bakabilmesi için gerekli. Peki koskoca kentlerde milyon nüfusluk büyükşehirlerde çocuklarımıza nasıl yer açacağız? Farkındalıkla, destekle, yan yana durarak.

Artık tüm çocuklara hitap edecek şekilde düşünmeye başlamamız gerekiyor. Farkındalıkla, iyilikle, kapsayıcı bir şekilde düşünmeye başlamalı ve kentte herkese yer açmalı ve sürdürülebilirlik üzerine daha ciddi düşünmeliyiz.

Adı-Soyadı: Yasemin Altınsoy 
Konu: Dijital Dünyada Çocuk Hakları

Konuşma içeriği:

Dijital dünyada çocukların bilgiye erişme ve korunma hakları. Bu haklar konusunda öğretmenlere ve ebeveynlere düşen görevler.

Adı-Soyadı: Selmin Cansu Demir 
Mesleği: Avukat
Konu: Çocuk ve Hukuk

Adı-Soyadı: Mustafa Eren
Konu: Yeşil Kampüs


Çocuk Meydanı
İkinci Gün Atölye Eğitmenleri:Adı-Soyadı: Esra Turan 
Mesleği:  Vantrolog ve Masal Anlatıcısı 
Kuklamın Adı: Masal
Atölye: Kuklam ile çocuklara, çocuk hakları hakkında kısaca bilgi vermek. Ardından kuklamla birlikte eğlenceli çocuk şarkıları söylemek.

Adı-Soyadı: Nedim Buğral 
Mesleği:  Oyun Sağlayıcı
Atölye Adı: Oynarken Hakkımı Yedirmem, Hak Yemem
Atölye İçeriği: Masamda kule oyunu oynayarak; oyunda kazanmak, kaybetmek ve bunun çocuk hakları ile bağlantılarını konuşacağız.

Adı-Soyadı: Yunus Erduran
Mesleği:  Eğlenceli Bilim Kurucu Ortağı
Adı-Soyadı: Fulya Koyuncu
Mesleği: Eğlenceli Bilim İş Geliştirme Koordinatörü
Atölye Adı: Haklarımı Biliyorum! Yaşanabilir Bir Gezegen İstiyorum!

Adı-Soyadı: Alen Taşcıoğlu
Mesleği:  Bilgi ve Eğitim Teknolojileri Uzmanı / GamFed Türekiye Gönüllüsü
Atölye Adı: Dediğimi Yap Yaptığımı Yapma…
Atölye İçeriği: Oynatıcının verdiği yönergelere göre oynanan üç aşamalı bir oyun.

Adı-Soyadı: Esin Erdem
Mesleği:  Diyabet Eğitim Hemşiresi / Öğrenme Tasarımları Gönüllüsü
Atölye Adı: Haklarımı Öğreniyorum Takım Yarışması
Atölye İçeriği: Takımlar oluşturup, çocuk haklarıyla ilgili maddeleri eğlenceli bir biçimde yarış oyunu şeklinde oynatmak.

Adı-Soyadı: Yağmur Toka
Mesleği:  İngilizce Öğretmeni / Yazar / Öğrenme Tasarımları Gönüllüsü
Çalıştığı Yer: Özel Çamlıca Bilfen Koleji
Atölye Adı: Minik Yazarlar
Atölye İçeriği: “Storybird” uygulamasını kullanarak katılımcıların 21.yüzyıl becerilerinden “Yaratıcılık” ve “İşbirlikçi Yaklaşım” becerilerini geliştirmeyi hedefleyen yaratıcı yazarlık atölye çalışmasıdır.

Adı-Soyadı: Yunus Emre Benli
Mesleği:  Eğitmen / Öğrenme Tasarımları Gönüllüsü
Atölye Adı: Bunu Biliyor musun?
Atölye İçeriği: Çocuklar birbirlerine çocuk hakları maddelerini çizerek veya konuşarak anlatılmaya çalışılır ve diğer çocuklar tahmin etmeye çalışır.

Adı-Soyadı: Cem Gerçek
Mesleği:  Gençlik Çalışanı / Öğrenme Tasarımları Gönüllüsü
Atölye Adı: Sosyal Uyum Atölyesi / Blue Smurfs
Atölye İçeriği: Çocuk katılımı ve çocuklar arasındaki uyumun sağlanmasınının amaçlandığı bir atölye çalışmasıdır.

Adı-Soyadı: Serap Erol
Mesleği: Okul Öncesi Öğretmeni / Eğitim Danışmanı / Öğrenme Tasarımları Gönüllüsü
Atölye Adı: Bende Varım
Atölye İçeriği: Çocuk haklarıyla ilgili seyredeceğimiz videonun içinde sorulara cevap bulacağız.

Adı-Soyadı: Yenal Yıldırım
Mesleği:  Tip1 Diyabetli Sporcu / Öğrenme Tasarımları Gönüllüsü
Atölye Adı: Çocuk ve Spor
Atölye İçeriği: Çocuklarla birlikte spora dair bilgiler paylaşıp keyifli uygulamaların yapılacağı bir atölye çalışmasıdır.

Çocuk Meydanı
Sona Erdi!